Norske Gaardnavne

 

These books were initiated by Oluf Rygh (1833-1899). He was an archaeologist and a professor of history at the University of Oslo. He is maybe best known for his research of names of places and the work Norske Gaardnavne, in all 18 books, which was completed by his colleagues after his death. These books cover farm names in all Norwegian fylken (=counties).

Book 1-17 in Norske Gaardnavne are searchable online

 

Extract from Norske Gaardnavne, book 11, page 533

44. 45. Ullestad øvre og nedre. Udt. u2ddlestå. -- i Wllualdastodum DN. II 406, 1392 a Wllvalldastodum DN. II 376, 1384 a Wllvalldastodom DN. I 370, 1387 a Wllvaldastodum DN. I 375, 1389 i Vlfualdastodum DN. III 145, 1330 V 295, 1402. [i Wllfaldastodum DN. XV 21, 1353 i Vlfaldastadhum DN. XV 25, 1367] i Vlualldrstodum DN. III 159, 1333 i Wlfualdarstodum DN. II 408, 1392 i Vlffvalddastadhe DN. II 385, 1387 i Vlualdestodum DN. I 414, 1400 [Vlfualdastada DN. XV 36 f., 1401.] i Vualdastadhom DN. I 402, 1396 i Owaldastaðum DN. I 156, 1326 i Vlgaldastað BK. 30 a. a Walldastodom DN. I 370, 1387 Owaldestad NRJ. I 126. II 599. Vllestadt 1563. Vluestad 1611. Vllestad 1695. Ullestad øvre og nedre Tun 1723.

Ulfaldastaðir, sms. med et Mandstilnavn Ulfaldi (se Munch NGHS. S. 215), som ellers kjendes fra Ranrike fra Begyndelsen af 11te Aarh. Oldn. ulfaldi m. (gotisk ulbandus) betyder "Kamel". Det er egentlig samme Ord som "Elefant"; men i de germanske Sprog er Betydningen bleven ændret, og i Oldn. har det faaet en mere hjemlig Endelse. Ordet er sikkert kommet sydfra, men er vistnok temmelig gammelt i Sproget. Jfr. K. Rygh S. 70, F. Jónsson S. 308. Anvendt som Tilnavn har det et Sidestykke i det fremmede pái m., Paafugl (Óláfr pái, Islænding omkr. Aar 1000). -- Med de gamle Former uden l foran f kan sammenlignes, at Voxtavlerne fra Hoprekstad Kirke (DN. XIII 2 ff.), som formodes at være skr. paa Voss kort før 1300, have Ordet for "Kamel" i Formen vualdr. Vlgaldastað ">BK. 30 a har -lg- for opr. -lf- ligesom Lidskialg BK. 79 a (se ovenfor S. 466, jfr. ævanger GN. 42).

Extract from Norske Gaardnavne, book 11, page 555

233. Ullestadteigen. Udt. u2ddleståt/ai/jinn.

Sms. med GN. 44. 45


Warning: include(meny.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ullstad.com/public_html/artiklar/norske_gaardnavne/norske_gaardnavne.php on line 80

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'meny.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/ullstad.com/public_html/artiklar/norske_gaardnavne/norske_gaardnavne.php on line 80

Warning: include(sidfot.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/ullstad.com/public_html/artiklar/norske_gaardnavne/norske_gaardnavne.php on line 82

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'sidfot.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/ullstad.com/public_html/artiklar/norske_gaardnavne/norske_gaardnavne.php on line 82