Lovise Marie Ullestad

1834-

Levnadsbeskrivning

Född 1834 i København, Danmark.

Levde från 1840 till 1845 på Sankt Peders Stræde 120, 2 sal, København, Danmark. Levde vid tiden för giftet i Kongens Lyngby, Københavns amt, Danmark.

Lovise Marie dömdes 1853 till ett års "Forbedringshusarbejde" för stöld. Hon dömdes också att betala 10 riksdaler vardera till advokat Rotwitt och justitierådet Liebenberg."Høiesteretsdomme. Tirsdagen den 30te August.
Nr 221. Avvocat Rotwitt imod Marie Lovise Ullestad for Tyveri (Desensor Liebenberg). Ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 30te Juli 1853 er Tiltalte anseet med 1 Aars Forbedringshusarbeide.
Dom: Criminal- og Politirettens Dom bør ved Magt at stande. I Salarium til Avvocat Rotwitt og Justitieraad Liebenberg for Høiesteret betaler Tiltalte 10 Rbd. til hver."

Är du säker på att du vill logga ut?