Sjur Arnfinnson (Hemre)

1843?-

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1843.

Mässingssmed

Är du säker på att du vill logga ut?