Nils Brynjulvson (Gjerdåk, Lirhus, Lid)

1730-

Levnadsbeskrivning

Född 1730.
Är du säker på att du vill logga ut?