Anders Halldorson (Lunde)

1773-

Levnadsbeskrivning

Född 1773.
Är du säker på att du vill logga ut?