Ragnhild Oddsdotter (Gjerstad)

1820-

Levnadsbeskrivning

Född 1820.
Är du säker på att du vill logga ut?