Ragnhild Gusskalksdotter (Vetla Rokne)

1802-

Levnadsbeskrivning

Född 1802.
Är du säker på att du vill logga ut?