Nils Persson Hak

1769-1831

Levnadsbeskrivning

Född 20 dec 1769 i Bösarp (M). Döpt 24 dec 1769 i Bösarp (M). Faddrar: Kerstina , Måns , Truls , Aida , Ingar .

Trosskusk

Levde vid tiden för giftet 1796 i Grönby (M). Levde 1799 i Grönby Gatehus, Grönby (M). Levde från 1813 till 1827 på Grönby No:25, Grönby (M).

Död 26 maj 1831 i Grönby (M). Dödsorsak: Halshuggning Avrättades på Tullstorps backar, Tullstorp (M). Nils Hak mördade den 5-åriga Anna Maria den 16 okt 1830 av hat och hämndbegär till hennes far. Anna Maria var född 18 jan 1825 i Skurup (M). Hon var dotter till Skolmästare Gustav Gullberg, född 5 jan 1801 i Börringe (M), och hans hustru Beata Bergholm, född 19 jan 1802 i Skurup (M).

Noterat i Malmö slottsförsamlings dödbok 1752-1831:

"1831 d:25 Maji utfördes ifrån härvarande Länshäkte förre Trosskusken fred: haak, för att dagen derpå å Tullstorps afrättsplats i Wemmenhögs Härad undergå dödsstraff medelst Halshuggning och Stegling för begånget mord å Skolemästaren Grönbergs i Grönby 7-åriga dotter. Haak var 65 år gammal med svag och oredig tankeförmåga, samt ringa Christendomskunskap. Af hat och hämndbegär till fadren som Haak ansåg för sin förföljare, hade han fattat och utfört den rysliga gerningen. Slottspredikanten Lake som underviste och beredde Haak, hade dock den tillfreddställelsen att se honom med lugn gå döden ofvanämnde dag till mötes. En 70-årig Hustru i fattigstugan i Grönby, och 3:ne fullväxta Barn efterlefde."

Noterat i Grönby dödbok 1759-1854:

"Dott Anna Maria. Skolmäst. Gustaf Gullbergs i Grönby. Mördad af afskedade Trosskusken, fattighjonet Nils Hak 61 år gammal härstädes, med ett knifstyng nära under hjertat. Lefde härefter 12 Tolf Timmar och 1 Timme efter Provins Läkarens operation med inälfvornas införande. Hak gjorde denna illgerning af avoghet på föräldrarna, i synnerhet på Fadern som gifvit honom en välförtjent örfil. Nils Hak Halshuggen och steglad å Tullstorps backar 1831 d. 26 maji."

Är du säker på att du vill logga ut?