Guro Knutsdotter (Ullestad)

Källdokument

 

Bouppteckning

Skifteprotokoll for Hardanger og Voss (A.c.2 1711-1718) för år 1712, sidan 148

Sorry, your browser doesn't support Java