Rubrik

Jon Torgilsson (Ullestad)

Källdokument

Döpt

Voss prestegjeld ministerialbok (A8 1752-1780) för år 1766, sidan 295

Döbt:1)
1) Torgis Ullestads sön
Jon; Test. Anders Seim,
Aad Ullestad, Biörne
Mölster, Jorund ibd2),
Brita Knudsd. t. p. Ulle-
stad
   
1) Angivet i tidigare text: Dom 8 p. Trin Wang = Söndagen den 20 juli 1766, Wangen
2) ibd = ibidem = på samma ställe.
   

Konfirmerad

Voss prestegjeld ministerialbok (A9 1780-1810) för år 1782, sidan 25

Sorry, your browser doesn't support Java

Till Confirmation antagna 1782
Dom: Palmarum1) af mig antagna ind Wangen

Drenge

 
  alla desse giorde god
6 Joen Torgissen Ullestad Rede for Kundskab og
  Indsigt i det meste af
  den befalede Forkla-
  rings indhold.
  neste indtil 16
   
1) Dom: Palmarum = Palmsöndagen den 24 mars

Bouppteckning

Skifteprotokoll for Hardanger og Voss (A.c.8a 1779-1788) för år 1785, sidan 111
Skifteprotokoll efter fadern Torgils Arnfinnson

Sorry, your browser doesn't support Java

Anno 1785 den 25e February, her paa Gaarden Bouthus, selverei
gaard i Gulfierdings Ottingen, Wangens Sogn paa Woss. Holt skifte efter samma
plads afdöde [titel?] Tories Andfindsen till deling imellem hans efter
ladte enke Marita Siuersdatter hvis laugverge bliver Anders Andfindsen
Lie, og deres sammen avlede 6: børn 5: sønner og 1: datter. – Ældste
Søn Andfind Toriesen – myndig 2en Søn Siuer myndig – 3d Søn Jon gl:
18 Aar, hans curator Andfind Sieursen Honve [?] ved Livgar
den i Kiøbenhavn. – 4d Søn Lars 14 Aar hans formynder Eirik Anderssen
Store Saue – 5d Søn Knud 9 Aar hans formynder Ole Olssen Aar
mudt. – Dattern Britha gl: 22 Aar formyndar Tosten Anfinds
sen Ringheim. Ved forretningen Nærværende [?] Lensman
Mølster [?] Aad Nielssen Traae og [?] mænd, bemeldte
Aad Traae og Biørne Mattiasen Mølster.

 

Folkräkning

Københavns folketælling för år 1801, sidan 60

Gadernes Navne
...
Personernes fulde Navne i
enhver Familie
Hvad enhver Person er i
Familien
Perso-nernes
Alder...
  Personernes Titel...
Strand Garden            
№ 43            
Lta A 6. John T. Ullestad Hüüs bonde 36 i förste Ægteskab Arbeidsmand
    Caroline Lindberg Kone 36    
    Johann Søn 4 ugift  
    Torrier D:o 2 d:o