Torgils Arnfinnson (Ullestad, Bauthus)

Källdokument

 

Döpt

Voss prestegjeld ministerialbok (A3 1726-1730) för år 1729, sidan 297b

Sorry, your browser doesn't support Java

 

Vigd

Voss prestegjeld ministerialbok (A7 1731-1773) för år 1757, sidan 112b

Sorry, your browser doesn't support Java

 

Begravd

Voss prestegjeld ministerialbok (A9 1780-1810) för år 1784, sidan 43

Sorry, your browser doesn't support Java

  m
kön
q
kön
Dom IIda Advent    
Torgils Anfindsen Ullestad 55 aar 1  
     

Bouppteckning

Skifteprotokoll for Hardanger og Voss (A.c.8a 1779-1788) för år 1785, sidan 111

Sorry, your browser doesn't support Java

Anno 1785 den 25e February, her paa Gaarden Bouthus, selverei
gaard i Gulfierdings Ottingen, Wangens Sogn paa Woss. Holt skifte efter samma
plads afdöde [titel?] Tories Andfindsen till deling imellem hans efter
ladte enke Marita Siuersdatter hvis laugverge bliver Anders Andfindsen
Lie, og deres sammen avlede 6: børn 5: sønner og 1: datter. – Ældste
Søn Andfind Toriesen – myndig 2en Søn Siuer myndig – 3d Søn Jon gl:
18 Aar, hans curator Andfind Sieursen Honve [?] ved Livgar
den i Kiøbenhavn. – 4d Søn Lars 14 Aar hans formynder Eirik Anderssen
Store Saue – 5d Søn Knud 9 Aar hans formynder Ole Olssen Aar
mudt. – Dattern Britha gl: 22 Aar formyndar Tosten Anfinds
sen Ringheim. Ved forretningen Nærværende [?] Lensman
Mølster [?] Aad Nielssen Traae og [?] mænd, bemeldte
Aad Traae og Biørne Mattiasen Mølster.