Ovanliga namn på barnbarnen

 

Kerstina Nilsdotter hade barn i två olika äktenskap. Hennes barnbarn fick ovanliga och fantasifulla namn.

Två av hennes söner, halvbröderna Anders Bengtsson och Johannes Svensson döpte två av sina respektive barn till liknande namn. I båda familjerna fans det ett barn som hette
- Walfrid Fabian
- Hieronymia respektive Anna Geronymia

Bland Anders andra barn fanns namnen
- Amos Teofil
- Carl Alif Edmond

Johannes hade en dotter vid namn
- Clara Sabina Erika

Kerstina Nilsdotters tredje son, Nils Svensson, döpte sina barn till
- Hugo Hezekiel
- Anna Claudia
- Hugo Fredrik Werner
- Rachel Teresia