Mannen som dog på bröllopet

 

Rasmus Jeppsson omkom i samband med Anders Hanssons bröllop med den 35 år yngre Hanna Persdotter. När Anders Hansson skulle rida iväg till kyrkan skulle det skjutas salut. Just då kom Rasmus ridande, även han på väg till vigseln. Rasmus häst blev skrämd, och Rasmus som var både gammal och tung, och dessutom sjuklig föll av hästen. Han dog två dagar senare.

I Grönby kyrkbok C:1 1689-1757, sist efter notiserna om flyttade, står att läsa följande:

"Ao 1729 Andra Påskedag hade Anders Hansson på N. 1 i Grönby
bröllop med sin Unga Hustru i Hemmesdynge. Hos honom
inställa sig några Ryttare, att ge Ähreskott när han med sin
Suite skulle rida Åstad. Nu kom Rasmus Ipsson af Hön
singe ridande till Kyrkjan, och ligger Ryttaren Anders
Nilsson Grönskog innanför Gärdsgården och skiuter just
för näsan af Hästen Hvilken blef sky och sprang så att den
gamle, tunge och siuklige Mannen föll utaf Hästen och slog sig
så att han blef måhllös, och talte aldrig sedan, utan
dödde andra dagen efter" [härefter följer ytterligare en mening som inte har kunnat tolkas]