Mannen som hittades död i en torvgrav

 

Rasmus Nilsson, åbo i Grönby, var 30 år och gift med Gertrud Andersdotter som väntade deras tredje barn. En dag i maj 1762 hittades han död i en torvgrav. Vad hände egentligen? Det hölls urtima ting, det vill säga ett extra ting, men något svar gavs inte på gåtan. Följande står att läsa i kyrkoboken Grönby, Döda 1759-1854, C:2:

"Dödde i Grönby hemmansåboen Rasmus
Nilsson på det sättet att han fants liggan-
de död i en torfwegraf vid Öbergs [ej läsbart]
i Östre wång hvaröfwer hölts urtima
ting den 7de i samma månad då utslag föll
att den döda kroppen skulle [ej läsbart] begraf-
vas som därpå skedde Dom Cantate
Den döde var 32 år gammal"