Mannen med egen järnvägsstation

 

Hvellinge - Skanör - Falsterbo Järnvägsaktiebolag bildades 27 februari 1899 i Malmö med syftet att, förutom anläggande och byggande av järnvägen, "på lämpligt sätt föranstalta om anläggning och bedrivande vid Falsterbo av en havsbadanstalt med vad därtill hörer, såsom byggande av badhus, inrättande av hotell, upplåtande av villatomter mm."

Den första styrelsen utgjordes av rådman W Skytte i Malmö, hovintendent A Börtzell, borgmästare E von Mühlenfels i Skanör, konsul A Stendahl samt lantbrukare Bengt Hansson.

Bengt Hansson bodde på Kungstorps gård, Stora Hammar. Det är mycket troligt att han genom sitt styrelseengagemang hade stor möjlighet påverka tillkomsten och placeringen av Kungstorps station. Han var även styrelseledamot i en bank i Trelleborg och tillkomsten av Kungstorps station, som endast låg en dryg kilometer från hans gård, bör ha underlättat avsevärt för honom att ta sig till Trelleborg.

När finansieringen var löst kom banbyggnaden igång. Denna gick ganska fort eftersom den skånska slättmarken inte var något större problem. Den 18 maj 1904 öppnades järnvägen för allmän trafik.