Tvilde.

 

--- Lars Kindem: Vossaboki 1, side 280 ---

Bustadhuset åt uppsynsmannen på Tvildesmoen, ti andre av militæretaten sine hus og Soldatheimen på Tvildesmoen ligg innanfor Vangsgrensa. Bustadhuset står på bruk 14, Råæ, av Prestegarden. Dei andre husi står sume på dette bruk og sume på den eigedomen åt Tvilde som militæretaten har leigt. Tvilde er gardsnr. 89.