Ullstads släktsidor

Dessa sidor omfattar anfäder till Stefan Ullstad och Marianne Ullstad (född Persson), avkomlingar till dessa anfäder samt de ingiftas föräldrar och syskon. Här kan avkomlingar över hela världen till Knut Magneson Ullestad, men också till exempelvis Nils Matsson, Rasmus Jeppsson och Ingvar Aagesen Baad, ta del av genealogisk information. Informationen kan vara flera hundra år gammal, men sträcker sig också fram till våra dagar. Som släkting kan du rekvirera ett lösenord som ger dig åtkomst även till den mest sentida informationen som rör nu levande människor, se även nedan.

När vi började släktforska hade vi som ett av våra mål att ta reda på sanningshalten i två släktmyter. Den ena handlade om Ullstadsläkten som sades komma från Trondheimstrakten i Norge. En variant av myten förtäljde att det var en adelsman som, i samband med att norska adelns makt minskade i början av 1800-talet, tvingades fly till Danmark. Att släkten kom från Norge stämde, men det visade sig också vara det enda.

Den andra släktmyten utgick från en mycket gammal gravsten på Stora Hammars gamla kyrkogård, som sades vara över en rik och mäktig bonde. Enligt släktskrönan skulle denne vara en av Mariannes anor, vilket visade sig stämma alldeles utmärkt.

Ullstad-släkten, med sitt ursprung i Norge, är Stefans anor. Släktnamnen Ullstad och Ullestad har sitt ursprung från gården Ullestad i Voss, belägen utanför Bergen i Norge. Knut Magneson Ullestad bodde på gården Ullestad i början av 1600-talet, och den är omnämnd i olika dokument så tidigt som början av 1300-talet.

Utsikt från Øvre Ullestad över Vangsvatnet, 2002-08-02

Bland Mariannes anor finns några släkter som är ganska kända i södra Skåne, exempelvis Matsa-släkten från Stora Hammar, och Rasmus-släkten från Hönsinge.

Båt-släkten från Ystad ingår vi båda i, då vi härstammar från Hans Pedersen Baad respektive Olof Pedersen Baad, ett brödrapar som levde i början av 1600-talet.

Av hänsyn till nu levande personer är dessa sidor uppdelade i lösenordsskyddade och öppna sidor. De öppna sidorna innehåller fullständig information om personer födda före 1920. Personer som är födda 1920 och senare är omnämnda med för- och efternamn, dock endast om deras föräldrar är födda före 1920.

Endast personer som är släkt med eller har annan anknytning till oss kan få tillgång till de lösenordsskyddade sidorna. Skriv och förklara din koppling till oss, se Logga in på skyddade sidor.

Är du säker på att du vill logga ut?