Korrigeringar och tillägg till Vossaboki Online.

Nedanstående korrigeringar och tillägg har förts in i Vossaboki Online. Siffrorna inom parantes betyder i tur och ordning - (Vossaboki nr 1-4 - sid nr - stycke nr - rättningsnr inom stycket).
För ytterligare korrigeringar alternativt synpukter på rättningarna nedan, vänligen kontakta Webmaster.

Vossaboki 2, side 256 (2-256-01-01)

I Vossaboki står det:

"Arnfinn, Sjur, Jon, Lars, Knut og Brita"

det skall vara:

"Arnfinn f. 1757, g. 1792 m. Sigrid Samsonsdr. Brattåker, Sjur f. 1760, g. 1790 m. Ingjerd Knutsdr. Store Grovu, Jon f. 1766, flytte før 1783 til Kjøbenhavn som soldat i Livgarden, Lars f. 1771, Knut f. 1771 død 1771, Knut f. 1777 død 1862, Brita f. 1763, Rannveig f. 1768 død 1771, Rannveig f. 1775 død 1776"

Rättat av Webmaster och Liv Ystaas, Voss

Vossaboki 3, side 281 (3-281-02-01)

I Vossaboki står det:

"sonen Svein"

det skall vara:

"sønene Torger f. 1793 død 1803 og Svein"

Rättat av Webmaster

Vossaboki 3, side 281 (3-281-02-02)

I Vossaboki står det:

"1835"

det skall vara:

"1833"
eftersom Lars föddes 28/8 1833

Rättat av Liv Ystaas, Voss

Vossaboki 3, side 358 (3-358-02-01)

I Vossaboki står det:

"Brynjulvson"

det skall vara:

"Bjarneson"
se även Vossaboki 3 sid 422

Rättat av Liv Ystaas, Voss4

Vossaboki 3, side 408 (3-408-06-01)

I Vossaboki står det:

"som"

"det skall vara:

"og"
då det var Askjel som dog 1797

Rättat av Webmaster

Vossaboki 4, side 37 (4-037-02-01)

I Vossaboki står det:

"Dei reiste 1837 til Amerika."

"det skall vara:

"Dei reiste 1837 til Mandal i Vest-Agder."
enligt Vest-Agder fylke, Halse, Ministerialbok A 11 (1830-1839), Inflyttade 1838, sid 324, post 16. Se även länk:
Vest-Agder fylke, Halse, Ministerialbok nr. A 11 (1830-1839), Inn- og utflyttede 1838, side 324. no 16.

Rättat av Roger Fossum, Karmøy

Vossaboki 4, side 502 (4-502-04-01)

I Vossaboki står det:

"Eirik Endreson kjøpte desse 2½ pund og 1758 løysningsretten til 1 laup 2½ pund for 117 rd. G. Marselis hadde ått dette jordgodset. Eirik var g. m. Brita Olavsdr."

"det skall vara:

"Eirik Endreson Nesheim kjøpte desse 2½ pund og 1758 løysningsretten til 1 laup 2½ pund for 117 rd. G. Marselis hadde ått dette jordgodset. Eirik var g. 1734 m. Brita Olavsdr. Løno."

Rättat av Liv Ystaas, Voss

Vossaboki 4, side 510 (4-510-05-01)

I Vossaboki står det:

"Brita f. 1736, g. 1765 m. Berge Brynjulvson Væte"

"det skall vara:

"Brita f. 1736, g. 1763 m. Knut Ingebriktson Nedre Mjelde i Haus"
eftersom Berge Brynjulvson Væte gifte sig 1765 med Brita Eiriksdr. Vetla Saude född 1745 (se sid 502)

Rättat av Liv Ystaas, Voss

Vossaboki 4, side 595 (4-595-05-01)

I Vossaboki står det:

"Haugsnes"

"det skall vara:

"Hosås"
då det står i Voss Tingbok:
”6 <Wangen> Anno 1649 den 15 Junj Waar ... Anlangendis En Trete Jmellom Aschild Hugsaas Och Anders Lidtzem om en Liden Jord wed Naffn schyllie”

och i Evangerbok II, sid 221, nämns Askild Sjurson omkring 1637-56 som bonden på granngården Hosås i Evanger

Rättat av Ivar Vaksdal, Dalekvam

Är du säker på att du vill logga ut?