Bomärken

Bomärken är en enkel figur som användes för märkning av ägodelar och av icke skrivkunniga som namnunderskrift.

Till de personer i vår släkt som bott på gården Ullestad hör nedanstående bomärken.

Torgils Arnfinnson (Ullestad) mellan 1710 och 1713
Torgils Arnfinnson (Ullestad) mellan 1711 och 1728
Arnfinn Torgilsson (Ullestad) mellan 1727 och 1737
Torgils Arnfinnson (Ullestad, Bauthus) 1768 och 1773
Torgils Arnfinnson (Ullestad, Bauthus) 1780
Torgils Arnfinnson (Ullestad, Bauthus) 1782
Är du säker på att du vill logga ut?