Rasmus-släkten från Hönsinge

Rasmus-släkten utgår från Rasmus Jeppsson, ca 1660-1729, som bodde på Hönsinge 2 och 3, Grönby. Gården gick i arv inom släkten, och på dess gårdsplan står det numera en staty av en mera nutida släkting, poeten och författaren Ola Hansson, som föddes på gården 1860.

Rasmus var gift två gånger och hade flera barn i båda äktenskapen med samma namn, bl.a. Jeppa (normerat till Jeppe) och Ola, som för att hållas åtskilda ofta fick tilläggen "den äldre" respektive "den mindre".

Rasmus fick ett spektakulärt slut, då han på väg till bröllopet mellan Anders Hansson, född ca 1669 och Hanna Persdotter, född 1704, blev avkastad från sin häst. Hästen blev skrämd av saluten som sköts för brudgummen när han skulle rida till vigseln i kyrkan i Hemmesdynge.

I Grönby kyrkbok C:1 1689-1757, sist efter notiserna om flyttade, står att läsa följande:

"Ao 1729 Andra Påskedag hade Anders Hansson på N. 1 i Grönby
bröllop med sin Unga Hustru i Hemmesdynge. Hos honom
inställa sig några Ryttare, att ge ähreskott när han med sin
Suite skulle rida åstad. Nu kom Rasmus Ipsson af Hön
singe ridande till Kyrkjan, och ligger Ryttaren Anders
Nilsson Grönskog innanför Gärdsgården och skiuter just
för näsan af Hästen Hvilken blef sky och sprang så att den
gamle, tunge och siuklige Mannen föll utaf Hästen och slog sig
så att han blef måhllös, och talte aldrig sedan, utan
dödde andra dagen efter" [härefter följer ytterligare en mening som inte har kunnat tolkas]

I denna släkt är det framförallt mansnamnen Rasmus och Jeppe samt kvinnonamnet Karna som är vanligt förekommande och bidrar till förväxlingar.

Några släktforskare har kommit fram till att det på 1690-talet fanns två Rasmus Jeppssöner i Hönsinge. Detta kommer sig av att det i Grönby kyrkbok (Grönby C:1, Födde-Vigde-Döde 1689-1757) finns två föddenotiser där fäderna i båda fallen hette Rasmus Jeppsson och där även faddrarna hette Rasmus Jeppsson. Slutsatsen har då blivit att de båda stolta fäderna blivit ombedda att vara fadder åt varandras barn.

Vid en närmare granskning av kyrkboken visar det sig dock att fyra föddenotiser i slutet av 1692 egentligen är två notiser som blivit införda vardera två gånger. Den sista omgången är de mixade med två vigdenotiser vilket vilseleder ögat tillsammans med det faktum att någon sentida hand, förmodligen i hjälpsamt syfte, har skrivit det felaktiga årtalet 1693 överst på sidan där omgång nummer två står präntad.

Det fanns alltså bara en Rasmus Jeppsson, vilket också bekräftas av 1695 års katekismilängd. Han var vid denna tidpunkt gift med Karna Jeppsdotter, och var själv fadder till sin förstfödde son Jeppe Rasmusson, född 1692 i Hönsinge och döpt 24 p Trin i Grönby.

Är du säker på att du vill logga ut?