Sökning i Ullstads släktregister

Med denna sökfunktion kan du söka efter vilka personer i släktregistret som har ett visst för- och/eller efternamn samt eventuellt yrke. Sökrutans textfält och variabler förklaras nedan.

Om du inte ser "sök"-knappen i rutan nedan, scrolla då till höger.

Textfälten

Textfälten omfattar "alla", "frasen", "något" och "ingen". Du kan använda ett eller flera textfält. En ansedel måste matcha alla textfälten för att ingå i sökresultatet.

Bokstav i ett sökord kan ersättas/kompletteras med:

Sökvariabler

Sökvariablerna kan du använda för att anpassa sökningen och hur sökresultatet visas.

Sökning inom sökresultat

På sidan som listar sökresultatet kan man välja att göra en ny förfinad sökning utifrån erhållet sökresultat. Skriv in nytt sökord, välj "Sök inom resultat" och tryck "Sök".

Är du säker på att du vill logga ut?