Vossaboki Online

Vossaboki innehåller gårds- och släkthistoria från Voss "herred" i Norge. Informationen i böckerna baseras på kyrkböcker, bouppteckningar och andra juridiska dokument. Vossaboki består av fyra böcker, skrivna på nynorska av Lars Kindem. De gavs ut av "Voss Bygdeboknemnd" 1933-1938. Böckerna används ofta av släktforskare.

På denna webbsida finns alla de 255 gårdar som beskrivs i Vossaboki, inklusive några andra kapitel av allmänt intresse, tillgängliga online (nästan 1.900 sidor).

För att underlätta läsningen är länkar inte understrukna. Dessutom behåller besökta länkar samma blåa färg som de obesökta, medan bakgrundsfärgen byter till gult när man hovrar musen över länken. Sidorna stödjer också byte av teckenstorlek (vilket normalt görs genom att trycka Ctrl och samtidigt scrolla mushjulet).

Vossaboki är upplagda enligt följande:

Olika sätt att söka i Vossaboki

Man kan antingen söka i innehållförteckningen för respektive volym genom att använda länkarna ovan, eller använda:

Några allmänna och intressanta kapitel ur Vossaboki

Innleiding - Inledning (ur volym 2)

Ymse merknader og avstyttingar - Diverse anteckningar och förkortningar (ur volym 2)

Bumerki på Voss - Bomärken från Voss (ur volym 2)

Kroki over Vossavangen - Karta över Vossavangen (ur volym 1)

Är du säker på att du vill logga ut?