Vossaboki - vol 1

Innehåll

Sida

Fyreord 5
Avstyttingar og merknader 10 Se vol 2 sid 19
Bumerke 11 Se vol 2 sid 489
Vossavangen til Heilag Olav si tid 13
Vossavangen til ikring år 1700 16
Vossavangen i 1700-åri 20
Vossavangen etter året 1800 23
Folketal og leveveg på Vangen 36
Vossavangen vert eigen bygningskommune 39
Vegar og gator på Vangen 42
Brandstellet og vassverket 52
Reinhaldet på Vangen 56
Vossavangens Elektrisitetsverk 60
Vossavangens Bygningsstyre 64
Utlikna skattar i bygningskommunen 66
Saki um å skilja Vangen ut som eige herad 67
Gastgjevargarden på Vangen 70
Samferdsle og reiseliv 86
Jarnbanen på Voss 87
Vossabanen 94
Bergensbanen 96
Eidesbanen 97
Voss Stasjon 98
Voss Postkontor 99
Voss Telegrafstasjon 102
Telefonstellet på Voss 103
Voss Sparebank 105
Voss Veksel- og Landmandsbank 108
Gardane på Vossavangen 110-279
Kart over Gamle Vangen i 1855 110
Dei einskilde eigedomane 111
Gamle Vangen 111
Tufter av Ålmenningen 112
Tufter av Prestegarden 134
Voss Prestegard 139
Prestegarden i 1700-talet 143
Prestegarden etter året 1800 149
Bumerke teikna av prestegardspaktarane 154
Husmannsplass på Prestegarden 154
Prestegardskvernane 157
Prestestølen 157
Tufter og småbruk av Prestegarden 161
Eksisplassen på Vangen 176
Finne 177
Finnegodset i eldre tid 178
Eirik Bokko og Ingebjørg Simonsdotter 180
Botolv Eindrideson og Åsa Håvardsdotter 182
Håvard Botolvson og Magnus Hogenskild 184
Magnhild Oddsdotter og hr. Alv Knutson 184
Finnegodset i 1500- og 1600-talet 187
Bunadsmenn på Finne i 1500-talet og seinare 188
Dei einskilde bruk på Finne 190
Husmannsplass på Finne 195
Stølane 196
Sag og kvern 197
Finnesloftet 198
Bumerke på Finne 199
Ullestad 199
Øvre Ullestad 202
Dei einskilde bruk på Øvre Ullestad 203
Nedre Ullestad 209
Dei einskilde bruk på Nedre Ullestad 210
Husmannsplass på Ullestad 217
Ullestadstølane 218
Bumerke på Ullestad 218
Kapellansgarden 219
Lekve 223
Dei einskilde bruk på Lekve 227
Husmannsplass på Lekve 255
Stølane 255
Bumerke på Lekve 256
Rogne 256
Bunadsmenn på Rogne i 1500-talet og seinare 260
Dei einskilde bruk på Rogne 261
Husmannsplass på Rogne 276
Stølane 277
Kvernane i Rognsfossen 277
Bumerke på Rogne 278
Mølster 279
Ringheim 279
Tvilde 280
Bryn 281
Haugo 281
Tufter av Indre Haugo 281
Tufter av Ytre Haugo 288
Nyre 292
Skulane på Vangen 294
Vossakyrkja 301
Kyrkja vert bygd 1271-1277 303
Skildring av kyrkja 304
Kyrkja innvendes 307
Kyrkjeorglet 313
Kyrkjeklokkone 313
Kjellarane under kyrkja 314
Kyrkja vert seld 315
Kyrkjegardane på Vangen 316
Misjons- og velgjerdsarbeid 318
Voss Indremisjonsforeining 318
Heidningemisjonen 319
Israelsmisjonen 323
Sjømannsmisjonen 323
Konfirmantlaget 325
Voss Verneforeining 325
Voss Metodistmeinigheit 325
Frelsesarmeen 326
Voss Soknehjelp 327
Voss friviljuge Fatigpleie 327
Sjukerøkt og sjukehus 327
Voss Enkjeheim 330
Legat 334
Voss Ungdomsforeining 334
Voss Ungdomslag 335
Voss Mållag 336
Rusdrykkhandelen og avhaldsarbeidet 337
Speidarrørsla på Vossavangen 347
Idrott og sport 348
Voss Skilag 350
Voss Idrottslag 352
Voss Skyttarlag 354
Voss Tråvlag 357
Vossavangens Kjeglebane 358
Song og musikk 358
Kunstnarar 362
Blad utgjevne på Vangen 365
Selskapet til Vossevangens Fremgang 368
Gravhaugar og jordfunne saker 369
Minnesmerke 370
Gamle steinkrossen 370
Veteranbautaen 372
Ridande Vossabrudlaup på Lindehaugen 372
Bergsliminnesmerket 374
Minnesteinar på kyrkjegardane 374
Ymse hendingar på Vangen 376
Kroki over Vossavangen (innhefta till slutt)
Är du säker på att du vill logga ut?