Ordlista till Vossaboki.

 

Norska

Svenska

avstyttingar förkortningar
attgift omgift
boes lod makes andel i bo
brennfang bränsle
bygsla (bygsle) arrendera på livstid
dalar myntenhet. 1 dalar = 6 mark och 1 dalar = 4 ort
einbølt ensligt belägen
ervefest
fattiglem fattighjon
fjerdingkar volymmått. 1 fjerdingkar = 144 pottor = 4,3429 liter
forpakter arrendator på en bestämd tid
gløgg skarpsynt, klok
gardbeboer boende på gård
gardmann hemmansägare
grenader grenadjär
hjå hos
husmann torpare
kagen skampålen, spöpålen
kapellan [ungefär] komminister
kvern enklare kvarn, skvalta
laup myntenhet. 1 laup = 3 pund
legemål äktenskapsbrott
leiglending arrendator
løysingsrett rätt att köpa fast egendom till ett fastställt pris
makabyte (makaskifte) byte av fast egendom
mark myntenhet. 1 mark = 16 skilling
merknader anmärkningar
mål arealmått. 1 mål = 984 kvadratmeter
neter nötter
navreesmed
ort myntenhet. 1 ort = 24 skilling
pottor volymmått. 1 potte = 0,9661 liter
pund myntenhet. 1 pund = 24 mark
skill. (skilling) myntenhet
skjeppe volymmått. 1 skjeppe = 4 fjerdingskar = 17,37 liter
skyld avgift, skatt
skøyte köpe- gåvobrev
sorenskrivar [ungefär] häradshövding
spd. (speciesdalar) myntenhet. 1 speciesdalar = 4 ort
sumarhamn sommarbete
støl säter
tunne volummått. 1 tunne = 8 skjeppe = 139,12 liter
vorten blivit
vårhamn vårbete
ymse olika
åtte ägde
Är du säker på att du vill logga ut?