Håkan/Erland-släkten från Kverrestad

Många är de som blivit förvirrade när de i sin släktforskning hamnat i Kverrestad. För oräkneliga är de Kverrestadsbor som hade Håkan eller Erland som sitt förnamn eller som sitt patronymikon.

Exempel på en person som skapat förvirring är Margareta Håkansdotter, som egentligen var tre olika kvinnor födda 1783, 1785 respektive 1787 i Kverrestad. De var släkt med varandra, kusiner respektive nästkusiner, men tillhörde tre olika familjer.

Det blir inte enklare av att det i dödboken för den Margareta Håkansdotter som var född den 2 april 1785 och som dog den 25 september 1870, står att hon var hon var 87 år 10 månader och 22 dagar vid sin död. Detta stämmer exakt med den felaktiga "nya" födelsedagen 1782-11-03 som hon fick i och med flytten till Skoghult gård, Blentarp och som sedan följde henne i alla källor fram till hennes död. Detta har skapat förvirring bland flera släktforskare som istället trott att hon var identisk med någon av de båda andra Margareta Håkansdotter.

Inflyttningsbeviset till Ystad från 1810 där såväl hennes riktiga födelsedatum, som tidigare vistelseort Bollerup och hennes utflyttning till Skoghult står nämnd utgör beviset för att det är en och samma kvinna som föddes 1785 och dog 1870 i Södra Villie: "Pigan Margaretha Håkansdotter, född i Ingelstad d 2 apr 1785. Kom vid Mikaelitiden 1807 till Bollerup, varifrån hon nu flyttar till Ystad.... Ullstorps prästgård d. 18 apr 1810."

Längst ner på sidan finns tillägget: "Får bevis till Skoghult d. 22 Sept 1812"

Ett kvinnonamn som annars är relativt ovanligt förekommer ganska frekvent i denna släkt, nämligen Bolla. Den äldsta kvinnan som bar detta namn var Bolla Nilsdotter som var född på tidigare halvan av 1600-talet, gifte sig med Håkan Persson och bland annat födde sonen Håkan Håkansson. Han gifte sig med Kerstina Erlandsdotter och de flyttade senare till Norra Kverrestad. De är några av anfäderna i Håkan/Erland-släkten från Kverrestad

Är du säker på att du vill logga ut?