Bumerki på Voss.

--- Lars Kindem: Vossaboki 2, side 489 ---

Alt i gamletidi er ættemerke umtala. Kvar ætt hadde sitt eige merke. Det er godt truleg at slike ættemerke har vore i bruk i fyrrhistorisk tid. For hjå ville og halvville folkeslag er det skikken å måla eller tatovera ættemerke på kroppen. Serleg har hovdingane slike merke. Gamle norske hovdingætter skal og ha havt slike ættemerke måla eller «stukne» på kroppen. Ættekjensla var ovlag stor i gamle dagar, og dei la stor vekt på kjennskap til ætti si so dei kunde skilja sine eigne ættingar ut frå andre.

Desse ættemerki er upphavet til våpenmerke og til bumerke. Kvar friboren mann som åtte gard og grunn, hadde sine bumerke som han merkte sine eignelutar med. Like eins sette dei bumerke ved sida av namnet når dei skreiv under på dokument. Heilt til i 1600-talet skreiv dei vanleg berre fyrenamn og farsnamn, t. d. Lars Olavson og liknande. For då å vita kva for ein Lars Olavson dette var, so sette dei bumerket til. Det var vel dessutan fåe bønder som kunde skriva namnet sitt. Difor vart dette oftast gjort med påhalden penn. Bumerke derimot var dei fleste føre til å skriva sjølve. I 1700-talet ser me ofte bumerket samansett av latinske bokstavar og stundom er brukt berre fyrebokstavane i namnet.

På tavle 1-9 er teikna 920 bumerke som har vore brukte på Voss, sume frå 1600-talet, men dei fleste frå 1700-talet. Dei fleste er teikna i kyrkjeboki for trulova.

Som namnelista syner er i mange tilfelle same bumerke nytta av fleire. Um alle dei som soleis har brukt same bumerke er av same ætti, soleis som det visstnok upphavleg har vore brukt, har me ikkje no hjelperåder til å finna ut. På den andre sida syner det seg at same mannen ikkje alltid har teikna bumerket likt. Det finst ofte større eller mindre avvik. Når brigdi ikkje er store, kann det koma av slurvut teikning. Men me har mange døme på større brigde. Då er det ofte uvisst um

--- side 490 ---

det alltid er same mannen me har for oss eller um det er to eller fleire med same namn. Ofte vantar farsnamnet og det vert då vanskelegare å finna fram til rette mannen.

Tavle 1

Nr. 1. Nils Eide 1718, Åmund Lofthus 1768. 2. Velom Eide 1722-1742 (sjå og tavle 4 nr. 5). 3, Gusskalk Eide 1742 (sjå og tavle 2 nr. 13). 4. Torbjørn Eide 1754, Torbjørn Tvilde 1762, Viking Øvre Rykke 1733. 5. Torstein Eide 1754-1774, Knut Gjerde 1738. 6. Gudleik Uppheim 1711. 7. Lars Gudleikson Uppheim, 1742. 8. Gusskalk Uppheim 1752. 9. Per Uppheim 1784. 10. Anders Vestrheim 1718, 1722. 11. Lars Vestrheim 1724, 1754. 12. Rasmus Vestrheim 1745. 13. Knut Vestrheim 1758, Lars Finne 1749, Eirik En 1751, Klas Larsson Gjøastein 1781, Per Store Rokne 1756, Nils Nedre Himle 1741-1773, Bjarne Herre 1722, Nils Herre 1741, 1772, Bjarne Nilsson Herre 1790, Bjarne Helland 1783, Per Glymme 1739-1764, Lars Glymme 1758-1766, Klas Glymme 1775, Olav Midtun 1762-1782, Olav Nilsson Midtun 1790, Eirik Seim 1768. 14. Gusskalk Vestrheim 1762. 15. Knut Andersson Vestrheim 1.778. 16. Johannes Hovda. 1714. 17. Svein Hovda 1716, 1725. 18. Steffa Hovda 1739, Lars Grovu 1739, Per Øvre Lid 1729, Sjur Seim 1721. 19. Lars Hovda ,1743, Eirik Himle 1749, Anders Setre 1722. 20. Anders Hovda 1773. 21. Anders Larsson Hovda 1775. 22. Olav Hovda 1781. 23. Anders Lisseim 1737, Torleiv Gjerstad 1753, Torleiv Gjerme 1746, Lars Gjerme 1717, Knut Byrkjo 1755, Per Vetla Hornve 1745, Styrk Aslakson Kvålsneset 1756, Olav Hegle 1738, Jon Øvre Kyte 1730, Nils Lemme 1710, Per Nedre, Ygre 1774, Per Samsonson Ygre 1792, Jon Fagnastøl 1729, Viking Knutshaugen 1764. 24. Styrk Lisseim 1749. 25. Mons Lisseim 1776, 1786. 26. Erling Berge 1710, 1720. 27. Jakob Berge 1711. 28. Olav Berge (Hallsteinsberg?) 1715. 29. Anders Berge 1722. 30. Johannes Styrkson Berge 1736. 31. Knut Berge 1737-1763. 32. Johannes Berge 1749. 33. Nils Bergslidi 1754. 34. Bjarne Berge 1765. 35. Mattis Berge 1766. 36. Odd Bergslidi 1778. 37. Åmund. Bergshaugen 1783. 38. Sjur Væte 1723. 39. Knut Væte 1723. 40. Lars Væte 1727. 41. Styrk Jakobson Væte 1737. 42. Brynjulv Væte 1737-1762, Olav Flatekvål 1739-1781, Nils Hegle 1765, Lars Fenno (Finne?)

--- side 491 ---

Bumerketavle 1.

--- side 492 ---

1749, Jon Vike 1716, Brynjulv Eimstad 1721. 43. Viking Væte 1757, Sjur Skiple 1762, Velom Skjelde 1735. 44. Anders Væte 1765. 45. Halle Person Væte 1775, Per Seim 1719-1739, Nils Seim 1754, Gusskalk Finne 1774, Kristen Rogne 1711, Per Store Ringheim 1767-1776, Knut Lirhus 1710, 1719, Olav Erlingson Kvåle 1745, Olav Olavson Kvåle 1748, Styrk Kvåle 1756, Olav Olavson Ygre 1780, Olav Midtberde 1771, Olav Skutle 1751, Olav Auro 1738, Torgeir Olavson Vetla Rokne 1753, Per Setre 1758. 46. Berge Væte 1777. 47. Gudleik Væte 1784. 48. Nils Indre Flògo 1729-1752, Erling Knutson Flògo 1782. 49. Anders Flògo 1771, Åmund Hefte 1756-1778, Nils Knutson Bø 1774, 1781, Olav Hylle 1754, Olav Kolve 1772, Nils Haugo 1735, Gudbrand Sjurson Himle 1749-1763, Gudbrand Øvre Himle 1776-1783. 50. Åmund Herlaugson Flògo 1782. 51. Gudleik Bergeson Flògo 1795. 52. Lars Haga 1712. 53. Nils Haga 1752. 54. Knut Haga 1758. 55. Rognald Vassenden 1723. 56. Lars Vassenden 1727. 57. Nils Bulken 1736. 58. Knut Vassenden 1738. 59. Hermund Vassenden 1783. 60. Jørgen Rekve 1711. 61. Styrk Rekve 1713. 62. Mons Rekve 1714. 63. Rikolv Rekve 1719. 64. Olav Rekve 1727. 65. Halldor Rekve 1747. 66. Per Rekve 1748, korporal Per Gjerstad 1752. 67. David Rekve 1751-1765, Ivar Rekve 1769, Nils Rekve 1781. 68. Knut Rekve 1765. 69. Eirik Rekve 1766-1782. 70. Ivar Rekve 1770. 71. Knut Kolbeinson Rekve 1775. 72. Tormod Vetla Røte 1715. 73. Per Vetla Røte 1719-1745. 74. Brynjulv Store Røte 1721. 75. Lars Store Røte 1728, 1737. 76. Hermund Vetla Røte 1731, Knut Vetla Røte 1746. 77. Arve Røte 1734. 78. Hans Røte 1742, 1744. 79. Torgeir Røte 1749. 80. Bjarne Røte 1754. 81. Knut Røte 1756. 82. Anders Store Røte 1762. 83. Eirik Vetla Røte 1769. 84. Mons Seve 1721, Mikkjel Røyrlidi 1776, Sjur Vålo 1715, Torgils Skjelde 1721. 85. Torbjørn Seve 1752. 86. Mass Seve 1778. 87. Lars Hæve 1718, 1728. 88. Sjur Larsson Hæve 1742. 89. Henrik Hæve 1753. 90. Torgeir Hæve 1756. 91. Mass Hæve 1765, Mons Lid 1750, Gudleik Sonve 1716-1728, Mass Seim 1750. 92. Gusskalk Hæve. 93. Nils Jonson Hæve 1784. 94. Mons Giljarhus 1736. 95. Knut Giljarhus 1742. 96. Anders Giljarhus 1753. 97. Erling Giljarhus 1755. 98. Brynjulv Giljarhus 1772. 99. Sjur Arhelleren 1722, David Heimberde 1722. 100. Mikkjel Arhelleren 1766. 101. Ei-

--- side 493 ---

rik Gjerstad 1709. 102. Eirik Gjerstad 1710. 103. Brynjulv Gjerstad, Brynjulv Jerald 1724. 104. Jon Davidson Gjerstad 1768.

Tavle 2

Nr. 1. Ivar Gjerstad 1723. 2. Knut Arnfinnson Gjerstad 1729. 3. Knut Eide 1762, Hans Gjerstad 1734, Nils Nedre Vinjo 1709, Lars Klyve 1741, Lars Grovu 1738. 4. Olav Gjerstad 1740, 1753. 5. Odd Gjerstad 1740. 6. Knut Olavson Gjerstad 1741. 7. Nils Kolle 1712. 8. Arnfinn Halleson Gjerstad 1782. 9. Gudleik Gjerstad 1784, Kolbein Johannesson Hovda, død 1876. 10. Olav Dolve 1715. 11. Knut Botolvson Dolve 1733. 12. Nils Dolve 1736. 13. Berge Dolve 1766, Lars Gudleikson Ullestad 1710, Lars Takla 1715, 1722. 14. Jørgen A. Dagestad 1786. 15. Eirik Gjerme 1728-1751, Viking Johanson Grovu 1745. 16. Torleiv Gjerme 1751. 17. Anders Gjerme 1761. 18. Knut Nilsson Gjerme 1775. 19. Halldor Veka 1718. 20. Arnbjørn Veka 1721, Viking Fagnastøl 1779. 21. Sjur Veka 1735. 22. Nils Veka 1735. 23. Brynjulv Veka 1741. 24. Olav Veka 1749. 25. Lars Veka (Vike?) 1754. 26. Mikkjel Bø 1710. 27. Eirik Bø 1710, 28. Torleiv Bø 1716. 29. Anders Bø 1722. 30. Knut Bø 1723. 31. Nils Bø 1734, 1759. Nils Bø, Bøjar ått. 1716-1747, Nils Ivarson Bø 1750-1760, Åmund Bø 1759, Kjel Lid 1738, Lars Indre Fenno 1740. 32. Ivar Bø 1735. 33. Ivar Bø 1741, Steffa Bø 1744. 34. Åmund Bø 1736. 35. Sjur Nilsson Bø 1780. 36. Johannes Bø 1786. 37. Innhogge i låveveggen på bruk 1 Bø, Dyrved. 38. Skore under botnen på eit trekjerald på same bruk. 39. Marta Hornve 1673. 40. Sjå tavle 2 nr. 9. 41. Per Byrkjo 1714-1735. 42. Eirik Byrkjo 1729. 43. Jon K. Gjerstad 1768. 44. Torgeir Byrkjo 1774. 45. Lars Gjukastein 1712, 1721. 46. Anders Gjukastein 1719. 47. Nils Gjukastein 1719, Ivar Andersson Rykke 1735, Lars Ukvitno 1724-1756. 48. Nils Gjukastein 1721. 49. Knut Gjukastein 1735. 50. Knut Olavson Gjukastein 1738. 51. Knut Nilsson Gjukastein 1750, Hollgeir Ullestad 1722, Sjur En 1719, Lars Afdal 1778, Torgeir Tvinno 1761-1782, Gusskalk Fjose 1711, 1718, Knut Tveiti 1714, Jon Himle 1660, Nils Gjelland 1735-1773, Knut Øvre Kvitno 1734, Svein Rong 1750, Lars Skjeldal 1721, Sjur Skjeldal 1748. 52. Lars Gjukastein 1750. 53. Kjel Gjukastein 1768. 54. Olav Larsson Gjukastein 1770,

--- side 494 ---

1783. 55. Sjur Nilsson Gjukastein 1770. 56. Nils Gjukastein 1774. 57. Johannes Eirikson Gjukastein 1790. 58. Lars Apaltun 1737. 59. Olav Hornve 1710-1734, Johannes Hornve 1742-1752, Olav Vetla Rokne 1717-1736. 60. Olav Vetla Hornve 1773. 61. Olav Vetla Hornve 1759. 62. Sjur Store Hornve 1773. 63. Skack Hellesnes 1721, Torstein Leiddal 1721-1743, Torgeir Stuarjo 1772. 64. Nils Gjukastein 1773, Olav Hellesnes 1733-1741, Per Møn 1722, Odd Nedre Himle 1727-1777, Tormod Himle 1747-1772, Odd Tormodson Himle 1781, 1790, Anders Dymbe 1739-1761. 65. Eiliv Kvåle 1709. 66. Jon Kvåle 1718. 67. Knut Knutson Tankarvik 1712, Knut Kvålsteigen 1718. 68. Knut Kvåle 1734-1744. 69. Lars Kvåle 1747. 70. Anders Kvåle 1756. 71. Svein Kvåle 1765, Gudleik Ullestad 1768. 72. Viking Kvåle 1786. 73. Eirik Lydvo 1710, Arne Rene 1719. 74. Lars Lydvo 1710. 75. Lars Lydvo 1711. 76. Mass Lydvo 1771. 77. Nils Lydvateigen 1727. 78. Ingebrikt Lydvo 1729, Eirik Ytre Afdal 1729, Jørgen Lirhus 1717, Arve Gjerdåk 1739, Ivar Øvre Vinjo 1710-1751, Ivar Gudleikson 1753, Brynjulv Store Rokne 1723-1742, Torgeir Rokne 1779. 79. Anders Lydvo 1732. 80. Steffa Olavson Lydvateigen 1732. 81. Lars Lydvo 1742. 82. Nils Lydvo 1756. 83. Brynjulv Lydvo 1765. 84. Ivar Lydvo 1775. 85. Mass Andersson Lydvo 1790. 86. Johannes Uppheim 1722-1743, Lars Øvre Lid 1718, 1734. 87. Lars Uppheim 1732. 88. Olav Bauthus 1715. 89. Torbjørn Bauthus 1759. 90. Torgils Arnfinnson Bauthus 1782. 91. Odd Brekku 1713-1749, Odd Torgeirson Brekku 1752, Olav Tverberg 1736, Olav Rene 1765, Torgils Jernes 1743-1769, Olav Tillung 1789. 92. Lars Brekku 1732, Styrk Tveiti 1732, Lars Store Saude 1713-1740. 93. Mikkjel Johannesson Brekku 1784. 94. Isak Brekku 1733. 95. Jon Brekku 1736. 96. Lars Brekku 1754. 97. Erling Brekku 1761. 98. Olav Brekku 1767. 99. Eirik Brekku 1774-1790, Torgeir Ringheim 1747, Torgeir Botolvson Ringheim 1775. 100. Knut Finne 1726. 101. Knut Raustad 1716-1730. 102. Knut Johannesson Raustad 1772. 103. Styrk Raustad 1782. 104.Ivar K. Kvåle 1776.

Tavle 3.

Nr. 1. Jon Seim 1748. 2. Ivar Seim 1774. 3. Nils Finne 1739. 4. Olav Finne 1761. 5. Ivar Andersson Finne 1780.

--- side 495 ---

Bumerketavle 2.

--- side 496 ---

6. Torgils Arnfinnson Ullestad 1780, Torleiv Kolvii 1710, Torleiv Bø 1729-1761. 7. Torgils Ullestad 1710. 8. Torgils Ullestad 1711. 9. Lars Olavson Ullestad 1712. 10. Arve Håvardson Ullestad 1713. 11. Odd Ullestad 1722, Olav Ullestad 1736, Mons Ullestad 1744. 12. Knut Hallvardson Ullestad 1723. 13. Arnfinn Ullestad 1727-1737, Isak Lirhus 1723-1735. 14. Torgeir Andersson Ullestad 1730. 15. Berge Ullestad 1731. 16. Ingebrikt Ullestad 1752. 17. Jon Mølster 1710, David Mølster 1730-1754, Torgils Mølster 1768. (Side 286 er nokre merke viste til tavle 2 i staden for til tavle 3). 18. Bjarne Mølster 1718-1776, Sjur Vikingson Ringheim 1673, Sjur Gjerdskvål 1721. 19. Halle Åmundson Mølster 1721. 20. Mattis Mølster 1739-1756, Bjarne Mattisson Mølster 1783. 21. Åmund Eggjane 1752, Mikkjel Øvsthus 1744, Mikkjel Lid 1737, 1743, Kolbein Knutson Grimastad 1753. 22. Mons Lekve 1722, Mons Kvarakvål 1722. 23. Lars Endreson Lekve 1725. 24. Olav Johannesson Lekve 1779. 25. Mons Larsson Lekve 1781. 26. Anders Sjurson Prestegard 1732. 27. Knut Oddson Prestegard 1772. 28. Steffa Mikkjelson Prestegard. 29. Knut Knutson Vangen 1790. 30. Knut Johannesson Prestegard 1736. 31. Gudleik Ivarson Prestegard 1741, Endre Nedre Rykke 1739. 32. Olav Andersson Prestegard 1748. 33. Per Olavson Prestegard 1755. 34. Gusskalk Prestegard 1759. 35. Knut Prestegard 1767, Lars Gudleikson Gjøastein 1731-1742, Knut Store Hegg 1775, Knut Skjeldal 1776. 36. Olav Vangen 1768-1787. 37. Olav Karlson Prestegard 1768. 38. Kristen Rogne 1713. 39. Mikkjel Rong 1715. 40. Hermund Rogne 1724. 41. Eirik Hermundson Rogne 1739-1761, Nils Tvilde 1760-1776. 42. Torbjørn Rogne 1740-1778. 43. Arnfinn Rogne 1784. 44. Steffa Midt Ringheim 1709. 45. Mattis Store Ringheim 1710-1737. 46. Arnfinn Ringheim 1715. 47. David Ringheim 1728. 48. Dag Ringheim 1737. 49. Gudleik Ringheim 1738. 50. David Midt Ringheim 1777. 51. Johannes Store Ringheim 1780. 52. Johannes T. Rogne 1791. 53. Lars Arneson Prestegard 1742. 54. Torgeir Botolvson Ringheim 1752. 55. Olav Store Ringheim 1783. 56. Lensmann Knut Ringheim 1773. 57. Olav Vetle Ringheim 1711. 58. Nils Ringheim 1712. 59. Arne Midt Ringheim 1720. 60. Knut Vetle Ringheim 1723. 61. Hallstein Ringheim 1739-1769. 62. Per Ringheim 1761. 63. Johannes Torgeirson

--- side 497 ---

Bumerketavle 3.

--- side 498 ---

Ringheim 1768. 64. Nils Gjukastein 1773, Anders Midt Ringheim 1770, Anders Knutson Ringheim 1782, Knut Sjurson Vike 1766. 65. Torstein Ringheim 1773. 66. Knut Store Ringheim 1767. 67. Sjur Aslakson Kvåle 1753. 68. Anders Lydvo 1673. 69. Nils Arnfinnson Finne 1740. 70. Mikkjel Henrikson Mølster 1647. 71. Knut Olavson Ringheim 1776. 72. Odd Nilsson Vetle Ringheim 1782. 73. Knut Gjerde 1710. 74. Johans Gjerde 1715. 75. Eirik Gjerde 1715. 76. Anders Gjerde 1722. 77. Arnfinn Gjerde 1724. 78. Erling Gjerde 1734, Sjur Grjotland 1756, Hallvard «Uqvitne» 1761, Erling Jernes 1740. 79. Åmund Gjerde 1752. 80. Knut Gjerde 1767. 81. Halle Gjerde 1773, Andres Løno 1786, Jon Alland 1761, Knut Olavson Graudo 1780, Brynjulv Grovu 1721, Olav Grovu 1727, Lars Grovu 1743, Olav Kolvu 1715, Ivar Kolvu 1754-1775, Styrk Hegg 1722, 1736, Olav Eggjareid 1750. 82. Knut Andersson Gjerde 1781. 83. Eirik Bergeson Gjerde 1784, Eiliv Øyaflåten 1747-1770, Jørgen Dagestad 1730. 84. Steffa Tròdo 1724. 85. Nils Tròdo 1743-1754. 86. Olav Tròdo 1757. 87. Brynjulv Tròdo 1784. 88. Knut Tròdo 1785. 89. Olav Skjerpe 1721. 90. Ivar Skjerpe 1735. 91. Per Ivarson Skjerpe 1779. 92. Mikkjel Grevle 1721-1733, Mattis Gjerdskvål 1735, Magne Nedre Rykke 1750, Mons Øvre Fenno 1777, Knut Nestås 1715. 93. Steffa Grevle 1745. 94. Styrk Grevle 1765. 95. Sjur Grevle 1773. 96. Knut Åserson Grevle 1780. 97. Arnfinn Skulestad 1711. 98. Lars Skulestad 1757. 99. Odd Hollgeirson Skulestad 1792. 100. Knut Fitjo 1736. 101. Olav Fitjo. 102. Per Gjerdskvål. 103. Ola «Giervold» 1752. 104. Sjur Gjerdskvål 1771.

Tavle 4.

Nr. 1. Lars Gjerdskvål 1785. 2. Alv Flatekvål 1709. 3. Odd Flatekvål 1714. 4. Simon Olavson Flatekvål 1730. 5. Johannes Flatekvål 1736, Herlaug Flatekvål 1779, Lars Henrikstveit 1716, Anders En 1745, Olav Dukstad 1717, Olav Øvre Kyte 1711, Knut Vele 1757, Nils Herre 1740, Lars Øvre Herre 1768, Knut Nedre Kvitno 1723, Anders Jeraldstveit 1740, Knut Dagestad 1735, Anders Dagestad 1745-1771, Olav Vetla Saude 1743. 6. Lars Flatekvål 1673. 7. Olav Flatekvål 1775. 8. Olav En 1711-1739, Erling En 1753. 9. Eirik Rogne 1766. 10. Hans En 1727. 11. Knut En 1739. 12. Nils En 1763-1778.

--- side 499 ---

Bumerketavle 4.

--- side 500 ---

13. Ivar En 1764. 14. Samson En 1766. 15. Per Bårdson En 1778. 16. Anders Eirikson En 1720. 17. Gudleik Norekvål 1714, Styrk Norekvål 1746. 18. Sjur Norekvål 1729. 19. Ingebrikt Norekvål 1773. 20. Eirik Norekvål 1778. 21. Styrk Norekvål 1742. 22. Ivar Saude 1726-1744, Lars Saude 1761, Bjarne Dukstad 1721, 1738, Kolbein Øvre Kyte 1711. 23. Nils Saude 1731. 24. Lars Davidson Saude 1751. 25. Eirik Knutson Saude 1751. 26. Olav Staup 1714. 27. Olav Staup 1715-1738. 28. Knut Olavson Staup 1745. 29. Eirik Staup 1771. 30. Ivar Løno 1710. 31. Ivar Løno 1711. 32. Sjur Løno 1717. 33. Torbjørn Løno 1732, 1778. 34. Eirik Endreson Løno 1735. 35. Nils Løno 1736. 36. Berge Blikberget 1736. 37. Knut Løno 1748. 38. Olav Løno 1771. 39. Kolbein Torgeirson Blikberget 1782. 40. Endre Knutson Løno 1710. 41. Guloug Knutson Løno 1701. 42. Brynjulv Høyland 1718-1734. 43. Anders Bergo 1729. 44. Halldor Afdal 1738. 45. Styrk Afdal 1755. 46. Jørgen Tvinno 1721. 47. Olav Tvinno 1732. 48. Per Tvinno 1749. 49. Halldor Gjøastein 1742. 50. Aslak Gjøastein 1758. 51. Per Gjøastein 1766, Olav Knutson Ukvitno 1781, Olav Lirhus 1716, Nils Vinjo 1718. 52. Olav Gjøastein 1785. 53. David Henrikstveit 1767. 54. Styrk Leiddal 1710. 55. Steffa Leiddal 1711. 56. Styrk Leiddal 1716. 57. Knut Leiddal 1735. 58. Jakob Leiddal 1754. 59. Nils Jakobson Leiddal 1786, Nils Nesheim 1740, Steffa Nesheim 1766-1778. 60. Knut Hefte 1710. 61. Lars Hefte 1738. 62. Lars Fletre 1728. 63. Olav Fletre 1748. 64. Sylfest Fletre 1764-1781. 65. Hollgeir Grjotland 1726. 66. Lars Nesheim 1726. 67. Steffa Knutson Nesheim 1788. 68. Nils Torleivson Ukvitno 1765. 69. Olav Sjurson Ukvitno 1779. 70. Torbjørn Nedkvitno 1713-1741. 71. Bård Nedkvitno 1715. 72. Arnved Nedkvitno 1748. 73. Lars Nedkvitno 1761. 74. Eirik Nedkvitno 1780. 75. Ivar Alland 1727-1748. 76. Viking Alland 1777. 77. Lars Dukstad 1710. 78. Styrk Dukstad 1711. 79. Knut Dukstad 1735. 80. Gusskalk Dukstad 1752. 81. Anders Dukstad 1760. 82. Svein Dukstad 1763, Per Nesthus 1748. 83. Nils Larsson Dukstad 1779. 84. Olav Åmundson Dukstad 1755. 85. Nils Øvsthus 1710, Lars Øvsthus 1750. 86. Erling Øvsthus 1732. 87. Per Øvsthus 1739. 88. Knut Øvsthus 1740. 89. Johannes Lofthus 1712, 1733. 90. Knut Johannesson Lofthus 1736. 91. Mons Ullestad 1754, Mons Lofthus 1767. 92. Sjur Lirhus, Lars Brekku

--- side 501 ---

1736. 93. Mons Lirhus 1736. 94. Gudleik Lirhus 1742. 95. Hermann Lirhus 1760. 96. Kolbein Lirhus 1762. 97. Eirik Lirhus 1772. 98. Nils Lirhus 1781. 99. Jon Lirhus 1784. 100. Lensmann Viking Tvilde 1709. 101. Olav Tvilde 1761. 102. Knut Torbjørnson Tvilde 1778-1785. 103. Nils Vikingson Tvilde 1757. 104. Lars Gjerdåk 1710.

Tavle 5.

Nr. 1. Viking Gjerdåk 1712, Viking Ygre 1718-1736. 2. Lars Gjerdåk 1714. 3. Lars Gjerdåk 1714. 4. Gullov Trondson Gjerdåk 1715, Johannes Øvre Lid 1718, 1733. 5. Eirik Gjerdåk 1749. 6. Olav Gjerdåk 1771. 7. Anders Gjerdåk 1776. 8. Per Gjerdåk 1780. 9. Torbjørn Øvre Rykke 1712-1736, Knut Klyve 1733, Knut Øvre Rykke 1739. 10. Lars Øvre Rykke 1714. 11. Olav Nedre Rykke 1721. 12. Per Nedre Rykke 1727. 13. Per Nedre Rykke 1727. 14. Viking Nedre Rykke 1773. 15. Henrik Øvre Rykke 1780. Henrik Skjeldal 1755. 16. Nils Nilsson Øvre Rykke 1781. 17. Torgeir Rykke 1660. 18. Olav Endeve 1718. 19. Gusskalk Endeve 1726. 20. Sjur Endeve 1778. 21. Steffa Melve 1725-1747. 22. Mikkjel Melve 1751-1782, Mikkjel Askjelson 1782. 23. Sjur Kvåle 1721. 24. Lars Kvåle 1762, Lars Haugo 1757. 25. Henrik Helleve 1715. 26. Olav Helleve 1728. 27. Ivar Helleve 1736, Ivar Flatlandsmoen 1772. 28. Knut Helleve 1749, Knut Erlingson Hylle 1784. 29. Anders Vinjo 1744. 30. Nils Vinjo 1750. 31. Knut Vinjo 1755. 32. Olav Vinjo 1761. 33. Rasmus Nedre Vinjo 1774. 34. Sjur Øvre Vinjo 1781. 35. Åmund Fjose 1727-1742, Anders Nedre Graudo 1725, Gudleik Øvre Himle 1722, Lars Jonson Litlere 1753. 36. Styrk Tøn 1785. 37. Knut Åmundson Fjose, Vetle Ringheim 1769. 38. Anders Åmundson Fjose 1769. 39. Mons Tøn 1716. 40. Sjur Tøn 1726. 41. Sønne Tøn 1736, Anders Vetla Rokne 1734, Knut Øvre Himle 1783. 42. Håvard Tøn 1748. 43. Knut Tøn 1758. 44. Ivar Oddson Tøn 1775. 45. Knut Repål 1719. 46. Gitle Repål 1748. 47. Brynjulv Kyte 1721. 48. Anders Nedre Kyte 1733, Torstein Nedre Kyte 1766. 49. Gudleik Nedre Grovu 1745. 50. Anders Øvre Kyte 1748, Anders Jonson Kyte 1750. 51. Torstein Nedre Kyte. 52. Knut Norheim 1714. 53. Ivar Norheim 1735. 54. Arnfinn Norheim 1760. 55. Olav Norheim 1763. 56. Mikkjel Øvre Lemme 1729, Lars Lemme 1744,

--- side 502 ---

Olav Nesthus 1717. 57. Knut Lemme 1734. 58. Lars Nilsson Lemme 1751. 59. Botolv Lemme 1758. 60. Ivar Brynjulvson Lemme 1785. 61. Per Olavson Lemme 1778. 62. Jørgen Bø 1710. 63. Tormod Bø 1720. 64. Lars Larsson Bø 1778. 65. Nils Knutson Bø 1726. 66. Styrk Bø 1726-1751. 67. Askjel Bø 1734. 68. Olav Bø 1742. 69. Lars Mikkjelson Bø 1758. 70. Sjur Bø 1765-1779. 71. Torgeir Hylle 1709. 72. Hallvard Hylle 1712. 73. Jon Øvre Hylle 1727. 74. Anders Hylle 1736, 1747. 75. Olav Hylle 1742. 76. Lars Hylle 1764. 77. Åmund Lae 1778. 78. Bjarne Bokkatun 1714. 79. Arnfinn Bokkatun 1715. 80. Nils Bokkatun 1719-1744. 81. Mons Bokkatun 1736. 82. Knut Bokkatun 1750-1775, Torgeir Bokkatun 1769, Olav Knutson Bokkatun 1782. 83. Anders Nedre Ygre 1710. 84. Knut Ygre 1761. 85. Anders Olavson Ygre 1780. 86. Ivar Osgjerd 1721, Eirik Osgjerd 1773, Lars Setre 1735. 87. Rasmus Nedre Graudo 1776. 88. Lars Nedre Graudo 1780. 89. Knut Sjurson Graudo 1781, Knut Vikingson Graudo 1782. 90. Olav Øvre Graudo 1710, Lars Kvitno 1718, Lars Eggjareid 1742. 91. Viking Øvre Graudo 1717. 92. Torleiv Øvre «Groue» 1726. 93. Gudleik Graudo 1736. 94. Gitle Olavson Graudo 1750. 95. Jørgen Graudo 1753. 96. Mons Nedre Graudo 1758. 97. Jon Graudo 1759. 98. Ivar Nedre Graudo 1766. 99. Brynjulv Øvre Graudo 1766. 100. Sjur Nedre Graudo 1776. 101. Knut Vikingson Graudo 1784. 102. Lars Tundal 1724. 103. Olav Tundal 1761. 104. Ivar Kvarakvål.

Tavle. 6.

Nr. 1. David Nedre Klyve 1723. 2. Anders Øvre Klyve 1729. 3. Nils Klyve 1735. 4. Jon Andersson Klyve 1764. 5. Odd Klyve 1766. 6. Olav Brattåker 1728. 7. Kristen Brattåker 1734. 8. Erling Monsson Brattåker 1768. 9. Brynjulv Ingebriktson Røyrlidi 1770. 10. Nils Nilsson Røyrlidi 1792. 11. Olver Kvitno 1722. 12. Eirik Kvitno 1762. 13. Asgeir Fagnastøl 1710. 14. Viking Fagnastøl 1711. 15. Torkjel Fagnastøl 1757. 16. Sjur Fagnastøl 1765. 17. Sjur Urdland 1715, Anders Urdland 1752. 18. Olav Knutshaug 1711. 19. Viking Davidhaug 1735. 20. Gitle Davidhaug 1746. 21. Olav Davidhaug 1776. 22. Per Knutshaug 1766, Per Olavson Knutshaug 1778. 23. Ivar Grovu 1713. 24. Gitle Grovu 1755. 25. Sjur Grovu 1767. 26. Nils Vetla Grovu 1768. 27. Sjur

--- side 503 ---

Bumerketavle 5.

--- side 504 ---

Vålo 1710. 28. Lars Vålo 1764. 29. Nils Vålo 1770. 30. Åmund Larsson Vålo 1768. 31. Ivar Ivarson Kolvu 1723. 32. Anders Kolvu 1735. 33. Jørgen Bø 1715. 34. Nils Bø 1738. 35. Knut Bø 1759. 36. Per Gitleson Bø 1775. 37. Olav Knutson Bø 1783. 38. Knut Lid 1715. 39. Mons Levorson Lid 1731. 40. Mattis Lid 1732-1748. 41. Nils Lid 1750. 42. Gudleik Lid 1757. 43. Endre Lid 1778. 44. Anders Lid 1783. 45. Olav Kvåle 1722. 46. Askjel Kvåle 1773, Jørgen Andersson Kvitno 1788. 47. Jon Øyaflåten 1783, Johannes Helland 1748. 48. Lars Berde 1712. 49. Gudleik Berde 1716. 50. Jon Heimberde 1730. 51. Endre Berde 1766. 52. Ivar Midtberde 1713. 53. Johannes Berde 1742. 54. Bjarne Berde 1765. 55. Nils Jonson Midtberde. 56. Olav Sygnaberde 1730. 57. Anders Sygnaberde 1762. 58. Lars Skiple 1719. 59. Mons Skiple 1719. 60. Eiliv Skiple 1728, 1775. 61. Torkjel Vetla Skiple 1745. 62. Arne Andersson Skiple 1748. 63. Arne Skiple 1769. 64. Olav Arneson Skiple 1780. 65. Svein Øvsthus 1742. 66. Lars Norekvål 1757. 67. Brynjulv Øvsthus 1781. 68. Knut Brekku 1738, 1758, Lars Kvitno 1769. 69. Mikkjel Brekku 1752, 1770. 70. Håkon Reime 1713. 71. Håkon Reime 1717. 72. Knut Håkonson Reime 1734. 73. Hollgeir Reime 1752. 74. Askjel Reime 1756. 75. Magne Askjelson Reime 1782. 76. Knut Vetla Hegg 1748. 77. Anders Olavson Hegg 1754. 78. Anders Store Hegg 1756. 79. Tormod Hegg 1760. 80. Styrk Hegg 1777. 81. Ivar Torson Voll 1710. 82. Ivar Voll. 83. Ivar Voll 1713. 84. Knut Voll 1734, 1744. 85. Olav Knutson Voll 1776. 86. Nils Voll 1777. 87. Johannes Eggjareid 1710, Anders Haug 1751. 88. Herbrand Grytestølen 1750. 89. Sjur Grytestølen 1764. 90. Lars Almenningen 1756. 91. Jon Vikingson Almenningen 1780. 92. Knut Hagen 1724. 93. Nils Hagen 1774. 94. Herbrand Lindberg 1727. 95. Johannes Lindberg 1762-1778. 96. Johannes Mæringi 1727. 97. Brynjulv Mæringi 1749. 98. Jon Mæringi 1767. 99. Lars Mæringi 1786. 100. «Ømund» Arneson Selheim 1755. 101. Lars Selheim 1783. 102. Ivar Bjørku 1712. 103. Lars Bjørku 1714. 104. Torstein Bjørku 1752, Torstein Tverberg 1756.

Tavle 7.

Nr. 1. Sjur Tverberg 1771. 2. Arnved Skjerve 1743. 3. Nils Skjerve 1765. 4. Mikkjel Skjerve 1768. 5. Sjur Bjørku 1782.

--- side 505 ---

Bumerketavle 6.

--- side 506 ---

6. Nils Møn 1759. 7. Nils Møn 1770. 8. Eirik Nilsson Møn 1782. 9. David Stuarjo 1738. 10. Olav Opeland 1719. 11. Henrik Opeland 1735. 12. Mikkjel Opeland 1770. 13. Knut Andersson Opeland 1781. 14. Johannes Brurestolen 1770. 15. Olav Hildestveit 1714. 16. Lars Knutson Hildestveit 1781. 17. Odd Tveiti 1736. 18. Olav Fenno 1709. 19. Svein Fenno 1717. 20. Knut Fenno 1718. 21. Haktor Fenno 1720. 22. Eirik Fenno 1722, 1732. 23. Lars Haktorson Fenno 1736. 24. Anders Midt Fenno 1739. 25. Johannes Fenno 1751, Knut Anderson Himle 1789. 26. Gitle Fenno 1780. 27. Ivar Trondson Grønlidi 1789. 28. Olav Nilsson Bulko 1790. 29. Anders Flatlandsmoen 1717. 30. Kolbein Dale 1729. 31. Mons Dale 1740, Eirik Vinsand 1711, Arve Vinsand 1722. 32. Nils Istad 1734. 33. Gitle Mala 1718. 34. Knut Bjørgo 1726. 35. Ivar Grovu 1712. 36. Jon Øvre Grovu 1712. 37. Erlend Grovu 1716. 38. Olav Gitleson Øvre Grovu 1730. 39. Knut Grovu 1736. 40. Mattis Grovu 1737. 41. Ivar Grovu 1750. 42. Brynjulv Grovu 1764. 43. Erling Nedre Grovu 1774. 44. Olav Grovu 1757. 45. Brynjulv Skutle 1711. 46. Brynjulv Øvre Skutle 1714. 47. Brynjulv Midt Skutle 1715. 48. Lars Øvre Skutle 1724. 49. Gitle Midt Skutle 1725. 50. Per Skutle 1782. 51. Olav Nedre Skutle 1726. 52. Knut Skutle 1737. 53. Trond Skutle 1752. 54. Torbjørn Skutle 1773. 55. Anders Knutson Skutle 1779. 56. Nils Uppheim 1735-1757. 57. Knut Vivås 1713, 1726. 58. Mikkjel Vivås 1750. 59. Styrk Auro 1712. 60. Samson Auro 1741. 61. David Auro 1750. 62. Brynjulv Auro 1752. 63. Gitle Torbjørnson Auro 1730. 64. Knut Vike 1711. 65. Sjur Vike 1720-1762. 66. Jon Larsson Vike 1781. 67. Lars Indre Takla 1727. 68. Gudleik Takla 1744. 69. Herbrand Takla 1752. 70. Knut Takla 1757. 71. Lars Ytre Takla 1771. 72. Sjur Kinne 1726. 73. Ivar Kinne 1736-1750. 74. Jon Kinne 1712. 75. Ivar Mikkjelson Kinne 1781. 76. Olav Knutson Kinne 1784. 77. Knut Nilsson Kinne 1742. 78. Sjur Rene 1711. 79. Sjur Rene 1711. 80. Lars Rene 1727. 81. Knut Rene 1734-1752, Nils Himle 1711, Olav Tren 1729-1755. 82. Hollgeir Rene 1758. 83. Jon Rene 1769. 84. Bård Rene 1772. 85. Hallvard Lid 1713. 86. Knut Lid 1716. 87. Lars Øvre Lid 1721. 88. Jon Nedre Lid 1771. 89. Åmund Øvre Lid 1735. 90. Torstein Øvre Lid 1735. 91. Anders Lid 1737. 92. Olav Rikolvson Lid 1755. 93. Steffa Bryn 1711. 94. Halle

--- side 507 ---

Bumerketavle 7.

--- side 508 ---

Bryn 1717. 95. Torleiv Bryn 1755. 96. Arnfinn Bryn 1785. 97. Torgeir Lid 1754. 98. Viking Lid 1758. 99. Svein Lid 1763-1777. 100. Per Lid 1763. 101. Nils Nedre Lid 1776. 102. Mikkjel Haugo. 103. Anders Haugo 1714. 104. Per Haugo 1726, Håvard Skjeldal 1728.

Tavle 8.

Nr. 1. Askjel Haugo 1730. 2. Rognald Haugo 1735-1754. 3. Knut Haugo 1736-1769. 4. Jørgen Haugo 1747. 5. Arnbjørn Haugo 1780. 6. Knut Nyre 1712. 7. Olav Nyre 1719-1729. 8. Håvard Nyre 1733, 1755, Olav Håvardson Nyre 1776, Gusskalk Rokne 1733. 9. Per Nyre 1743. 10. Eirik Nyre 1767. 11. Olav Nyre 1774. 12. Olav Sveinson Nyre 1778. 13. Brynjulv Jernes 1716. 14. Øystein Jernes 1718. 15. Ivar Jernes 1724. 16. Knut Jernes 1727. 17. Ivar Jernes 1733. 18. Anders Vossabakken 1740. 19. Nils Jernes 1751-1770. 20. Lars Jernes 1755. 21. Per Jernes 1767. 22. Jon Brynjulvson Vossabakken 1776. 23. Lars Ronve 1710. 24. Olav Ronve 1716. 25. Steffa Ronve 1722-1763. 26. Sjur Ronve 1723. 27. Knut Ronve 1775. 28. Olav Knutson Ronve 1785. 29. Odd Sonve 1710. 30. Sjur Sonve 1754. 31. Rasmus Store Rokne 1712. 32. Rasmus Store Rokne 1713. 33. Lars Eirikson tilhuse på Store Rokne 1717. 34. Olav Store Rokne 1734. 35. Mikkjel Rokne 1751. 36. Halldor Vetla Rokne 1765. 37. Bård Store Rokne 1778. 38. Nils Vetla Rokne 1781. 39. Arnbjørn Græe 1711. 40. Jon Græe 1721. 41. Eirik Græe 1736. 42. Arnved Græe 1737. 43. Torgeir Eirikson Græe 1779. 44. Anders Knutson Græe 1779. 45. Sjur Himle 1712. 46. Nils Øvre Himle 1723. 47. Olav Nedre Himle 1725. 48. Godvin Nedre Himle 1725-1773. 49. Lars Himle 1747. 50. Svein Himle 1747, Brynjulv Liland 1786. 51. Helge Olde 1713. 52. Torgeir Olde 1740, Knut Gjelland 1725. 53. Bjarne Nilsson Gjelland 1789. 54. Gitle Andersson Herre 1780. 55. Bård Litlere 1721. 56. Lars Litlere 1740. 57. Torgeir Sverkveson Litlere 1766. 58. Eiliv Vele 1673. 59. Lars Haug 1737. 60. Tormod Helland 1710-1724. 61. Torstein Helland 1732, Torstein Fære 1735. 62. Knut Helland 1741. 63. Herbrand Helland 1746. 64. Eirik Helland 1759. 65. Jakob Fære 1716. 66. Halldor Kvitno 1711. 67. Eirik Kvitno 1715. 68. Anders Kvitno 1742. 69. Knut Nedre Kvitno 1744. 70. Arne Nedre Kvitno 1748. Sjur Brynjulv-

--- side 509

Bumerketavle 8.

--- side 510 ---

son Jeraldstveit 1775. 71. Olav Øvre Kvitno 1751. 72. Åmund Kvitno 1760. 73. Erling Nedre Kvitno 1775. 74. David Jerald 1711. 75. Berge Jerald 1724. 76. Nils Jerald 1762. 77. Eirik Jerald 1765. 78. Sjur Bergeson Jerald 1777. 79. Olav Nilsson Jerald 1783. 80. Olav Herlaugson Jerald 1785. 81. Styrk Rong 1710. 82. Knut Rong 1715. 83. Sjur Rong 1751, 1766. 84. Knut Rong 1781, (Mikkjel Rong sjå t. 3 nr. 39). 85. Lars Rong 1722. 86. Johannes Styrkson Græe 1758. 87. Magne Jeraldstveit 1729. 88. Olav Herlaugson Jeraldstveit 1772. 89. Botolv Larsson Jeraldstveit 1785. 90. Endre Tesdal. 91. Klas Tesdal 1769. 92. Olav Tesdal 1778. 93. Mikkjel Endreson Tesdal 1744. 94. Styrk Nedre Rjodo 1715. Eirik Rjodo 1745. 95. Anders Nedre Rjodo 1721. 96. Hermund Rjodo 1733. 97. Torgeir Rjodo 1742. 98. Per Erlingson Rjodo 1747. 99. Hans Rjodo 1754. 100. Jakob Rjodo 1765. 101. Brynjulv Rjodo 1767. 102. Henrik Rjodo 1777. 103. Halle Tillung 1715. 104. Lars Gudleikson Tillung 1734.

Tavle 9.

Nr. 1. Lars Tillung 1770. 2. Brynjulv Rue 1740. 3. David Rue 1754. 4. Knut Rue 1768. 5. Bjarne Rue 1775. 6. Sjur Dymbe 1710. 7. Lars Dymbe 1762. 8. Halldor Tveito 1713. 9. Rognald Tveito 1727. 10. Olav Tveito 1778. 11. Viking Gjelle 1714. 12. Sjur Gjelle 1734-1750. 13. Tormod Gjelle 1762, Isak Tormodson Gjelle 1775. 14. Eirik Gjelle 1767. 15. Knut Gjelle 1773. 16. Helge Tungeteigen 1711. 17. Gullbrand Tungeteigen 1773. Gullbrand Mølsterteigen 1744. 18. Nils Botolvson Tungeteigen 1783. 19. Helge Mølsterteigen 1740. 20. Sjå tavle 9 nr. 17. 21. Eirik Mølsterteigen 1780. 22. Anders Ivarson Tyrlingen 1776. 23. Eirik Setre 1751. 24. Olav Setre 1770. 25. Sjur Setre. 26. David Glymme 1772. 27. Lars Finnesteigen 1726. 28. Rasmus Nesthus 1711. 29. Bård Nesthus 1734. 30. Nils Nesthus 1735. 31. Mons Nesthus 1755-1787. 32. Nils Midtun 1722. 33. Nils Tormodson Midtun 1731. 34. Per Vinsand 1727. 35. Sjur Vinsand 1742. 36. Knut Vinsand 1775. 37. Nils Midtun 1777. 38. Arnfinn Rue 1714. 39. Olav Rue 1726. 40. Isak Dagestad 1713. 41. Anders Jørgenson Dagestad 1755, 1765. 42. Isak Dagestad 1718. 43. Svein Eimstad 1746. 44. Olav Mosafinn 1727. 45. Lars Mosafinn 1755. 46. Isak Mosafinn 1762. 47. Lars Store Saude 1718. 48. Eirik Store

--- side 511

Bumerketavle 9.

--- side 512 ---

Saude 1781. 49. Knut Vetla Saude 1724. 50. Sjur Saude 1767. 51. Knut Store Saude 1725. 52. Nils Vetla Saude 1735. 53. David Saude 1737. 54. Eirik Vetla Saude 1745. 55. Per Saude 1754, 1777, David Nilsson Saude 1797. 56. Anders Store Saude 1755. 57. Arnfinn Saude 1765. 58. Mikkjel Vetla Saude 1778. 59. Anders Arnfinnson Lid, Store Saude 1778. 60. Torleiv Grimastad 1714. 61. Klas Grimastad 1776. 62. Knut Lunde 1739. 63. Styrk Lunde 1740. 64. Lars Lunde 1751-1771. 65. Kolbein Lunde 1768. 66. Halldor Bårdson Lunde 1781. 67. David Knutson Lunde 1782. 68. Nils Skjelde 1712. 69. Åmund Skjelde 1723. 70. Lars Skjelde 1760-1776. 71. Brynjulv Liland 1712. 72. Halldor Liland 1726. 73. Olav Liland 1743. 74. Styrk Seim 1723. 75. Olav Seim 1726, 1733, Nils Knutson Narheim 1766. 76. Sjur Seim 1736. 77. Mikkjel Seim 1760, 1772. 78. Torgils Seim 1762. 79. Åmund Seim 1769. 80. Botolv Ingebriktson Seim 1776. 81. Erling Seim 1776. 82. Rognald Rognaldson Nestås 1745. 83. Halle Ukvitno 1718. 84. Gudleik Ukvitno 1766. 85. Jon Tren 1715. 86. Arne Tren 1722-1750. 87. Lars Tren 1759. 88. Mikkjel Henrikson Tren 1779.

Är du säker på att du vill logga ut?