All farms in Vossaboki 1-4 in alphabetical order

 

A    B    D    E    F    G    H     I     J    K    L    M

N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Ø    Å

Farm

Vol

Page

Afdal 2 412
Afdal, Indre 2 415
Afdal, Ytre 2 412
Alland 2 485
Almenningen 3 437 See also Ålmenningen
Apaltun 2 214
Arhelleren 2 155
Auro 4 87
Auro, Nedre 4 90
Auro, Øvre 4 89
Austre Løno 2 402
Bauthus 2 254
Berge 2 63
Bergo 2 410
Bergshaugen 2 76
Bergslidi 2 74
Bjørgo 4 44
Bjørku 3 485
Bokkatun 3 196
Brattåker 3 278
Brekku (i Gullfjordungen) 2 256
Brekku (i Raundalen) 3 395
Brurestolen 3 527

Bryn 1 281
Bryn 4 152
Bulken 2 106
Bulko 4 15
Byrkjo 2 197
Bø (på Dyrvedalen) 2 190
Bø (i Raundalen) 3 333
Bø (i Tjukkebygdi) 3 168
Dagestad 4 466
Dale 4 25
Davidhaugen 3 302
Dolve 2 168
Dukstad 3 11
Dymbe 4 387
Eggjareid 3 428
Eide 2 26
Eimstad 4 479
En 2 369
Endeve 3 79
Fagnastølen 3 291
Fenno 3 539
Fenno, Nedre 3 546
Fenno, Øvre 3 540
Finne 1 177
Finnesteigen 4 434
Fitjo 2 349
Fjose 3 114
Flatekvål 2 360
Flatlandsmoen 4 20
Fletre 2 451

Flògo 2 87
Flògo, Indre 2 92
Flògo, Ytre 2 90
Fære 4 314
Gilbakken 4 581
Gilbòrdo 3 285
Giljarhus 2 149
Gjelland 4 281
Gjelle 4 397
Gjerde 2 315
Gjerdskvål 2 352
Gjerdåk 3 56
Gjerme 2 176
Gjerstad 2 157
Gjukastein 2 207
Gjøastein 2 425
Glymme 4 424
Graudo 3 226
Graudo, Nedre 3 239
Graudo, Øvre 3 230
Grevle 2 337
Grimastad 4 517
Grjotland 2 457
Grovu (i Kvitli) 4 51
Grovu (i Raundalen) 3 311
Grovu, Store (i Raundalen) 3 315
Grovu, Vetla (i Raundalen) 3 312
Grytestølen 3 434
Grønlidi 4 11
Græe 4 239
Haga 2 98
Hagen 3 453
Hallsteinsberg 2 410
Haug 4 301
Haugo 1 281
Haugo 4 166
Haugo, Indre 1 281
Haugo, Indre 4 168
Haugo, Ytre 1 288
Haugo, Ytre 4 173
Hefte 2 444
Hegg 3 413
Hegg, Store 3 413
Hegg, Vetla 3 419
Hegle 2 480
Heimberde 3 360
Helland 4 306
Hellene 3 446
Hellesnes 2 225
Helleve 3 94
Herre 4 287
Herre, Nedre 4 290
Herre, Øvre 4 288
Hildestveiti 3 530
Himle 4 248
Himle, Nedre 4 250
Himle, Øvre 4 258
Hornve 2 217
Hornve, Store 2 221
Hornve, Vetla 2 217
Hovda 2 51
Hustveit 2 432
Hylle 3 184
Hæve 2 144
Høyland 2 407
Håtveiti 3 559
Indre Afdal 2 415
Indre Flògo 2 92
Indre Haugo 1 281
Indre Haugo 4 168
Indre Nyre 4 185
Indre Ringheim 2 302
Indre Takla 4 101
Istad 4 30
Jerald 4 329
Jeraldstveiti 4 352
Jernes 4 189
Kapellansgarden 1 219
Kinne 4 111
Kleivane 3 449
Klyve 3 262
Klyve, Nedre 3 268
Klyve, Øvre 3 263
Kolle 2 21
Kolvidi 3 324
Kolvu 3 325
Kvarakvål 3 253
Kvitno (på Bordalen) 4 319
Kvitno, Nedre (på Bordalen) 4 325
Kvitno, Øvre (på Bordalen) 4 320
Kvitno (i Raundalen) 3 287
Kvåle (i Gullfjordungen) 2 229
Kvåle (i Raundalen) 3 350
Kvåle (i Tjukkebygdi) 3 90
Kyte 3 135
Kyte, Nedre 3 137
Kyte, Øvre 3 140
Lae 3 184
Lassahaugen 3 306
Leiddal 2 434
Leiddal, Nedre 2 439
Leiddal, Øvre 2 436
Lekve 1 223
Lemme 3 156
Lemme, Nedre 3 163
Lemme, Øvre 3 159
Lid (i Kvitli) 4 128
Lid, Nedre (i Kvitli) 4 139
Lid, Øvre (i Kvitli) 4 130
Lid (i Raundalen) 3 341
Liland 4 542
Lindberg 3 456
Lirhus 3 38
Lisseim 2 58
Litlere 4 295
Lofthus 3 33
Lunde 4 524
Lydvateigen 4 437
Lydvo 2 241
Løno 2 395
Løno, Austre 2 402
Løno, Vestre 2 398
Mala 4 39
Melve 3 85
Midberde 3 367
Midt Ringheim 2 302
Midt Skutle 4 67
Midtun 4 448
Millom Rekve 2 115
Mosafinn 4 486
Mæringi 3 460
Mølster 1 279
Mølster 2 275
Mølsterteigen 4 410
Møn 3 497
Narheim 4 583
Nedkvitno 2 474
Nedre Auro 4 90
Nedre Fenno 3 546
Nedre Graudo 3 239
Nedre Herre 4 290
Nedre Himle 4 250
Nedre Hylle 3 187
Nedre Klyve 3 268
Nedre Kvitno 4 325
Nedre Kyte 3 137
Nedre Leiddal 2 439
Nedre Lemme 3 163
Nedre Lid 4 139
Nedre Rekve 2 119
Nedre Ringheim 2 297
Nedre Rjodo 4 368
Nedre Rong 4 344
Nedre Rykke 3 72
Nedre Skutle 4 63
Nedre Tøn 3 123
Nedre Ullestad 1 209
Nedre Vinjo 3 105
Nesheim 2 462
Nesthus 4 441
Nestås 4 561
Norekvål 2 377
Norheim 3 150
Nygryten 3 434
Nyre 1 292
Nyre 4 179
Nyre, Indre 4 185
Nyre, Ytre 4 181
Olde 4 268
Opeland 3 518
Osgjerd 3 220
Palmafossen 4 148
Prestegarden 1 134 See also Voss Prestegard
Raustad 2 264
Reime 3 404
Rekve 2 108
Rekve, Millom 2 115
Rekve, Nedre 2 119
Rekve, Øvre 2 111
Rene 4 121
Repål 3 129
Ringheim 1 279
Ringheim 2 287
Ringheim, Indre 2 302
Ringheim, Midt 2 302
Ringheim, Nedre 2 297
Ringheim, Store 2 292
Ringheim, Vetle 2 308
Rjodo 4 362
Rjodo, Nedre 4 368
Rjodo, Øvre 4 364
Rogne 1 256
Rokne 4 221
Rokne, Stora 4 230
Rokne, Vetla 4 223
Rong 4 339
Rong, Nedre 4 344
Rong, Øvre 4 340
Ronve 4 204
Rue (på Giljane) 4 382
Rue (i Viki) 4 462
Rykke 3 66
Rykke, Nedre 3 72
Rykke, Øvre 3 67
Røte 2 125
Røte, Store 2 129
Røte, Vetla 2 133
Røyrlidi 3 282
Saude (på Borstrondi) 2 383
Saude (i Viki) 4 498
Saude, Stora (i Viki) 4 506
Saude, Vetla (i Viki) 4 500
Seim (i Gullfjordungen) 2 269
Seim (i Viki) 4 549
Selheim 3 465
Setre 4 417
Seve 2 138
Skiple 3 375
Skiple, Store 3 378
Skiple, Vetla 3 375
Skjeldal 4 572
Skjelde 4 533
Skjerpe 2 334
Skjerve 3 476
Skulestad 2 344
Skutle 4 61
Skutle, Midt 4 67
Skutle, Nedre 4 63
Skutle, Øvre 4 73
Skylje 4 594
Sonve 4 213
Staup 2 392
Stolen 3 527
Stora Rokne 4 230
Stora Saude 4 506
Store Grovu 3 315
Store Hegg 3 413
Store Hornve 2 221
Store Ringheim 2 292
Store Røte 2 129
Store Skiple 3 378
Stuarjo 3 514
Sygnaberde 3 372
Takla 4 100
Takla, Indre 4 101
Takla, Ytre 4 105
Tesdal 4 357
Tillung 4 376
Tren 4 587
Tròdo 2 329
Tundal 3 248
Tungeteigen 4 407
Tveiti 3 534
Tveito 4 393
Tverberg 3 470
Tvilde 1 280
Tvilde 3 45
Tvinno 2 419
Tyrlingen 4 414
Tøn 3 121
Tøn, Nedre 3 123
Tøn, Øvre 3 125
Ukvitno (i Reppen) 2 467
Ukvitno (i Viki) 4 566
Ullestad 1 199
Ullestad, Nedre 1 209
Ullestad, Øvre 1 202
Ullestadteigen 4 439
Uppheim (i Gullfjordungen) 2 251
Uppheim (i Kvitli) 4 79
Uppheim (i Vestbygdi) 2 36
Urdland 3 297
Vassenden 2 102
Veiso 3 509
Veka 2 184
Vele 4 275
Vestre Løno 2 398
Vestrheim 2 44
Vetla Grovu 3 312
Vetla Hegg 3 419
Vetla Hornve 2 217
Vetla Rokne 4 223
Vetla Røte 2 133
Vetla Saude 4 500
Vetla Skiple 3 375
Vetle Ringheim 2 308
Vike 4 94
Vinjo 3 103
Vinjo, Nedre 3 105
Vinjo, Øvre 3 98
Vinsand 4 454
Vivås 4 83
Voll 3 423
Voss Prestegard 1 139 See also Prestegarden
Væte 2 77
Vålo 3 319
Ygre 3 207
Yksnabjørg 2 204
Ytre Afdal 2 412
Ytre Flògo 2 90
Ytre Haugo 1 288
Ytre Haugo 4 173
Ytre Nyre 4 181
Ytre Takla 4 105
Øvre Auro 4 89
Øvre Fenno 3 540
Øvre Graudo 3 230
Øvre Herre 4 288
Øvre Himle 4 258
Øvre Hylle 3 187
Øvre Klyve 3 263
Øvre Kvitno 4 320
Øvre Kyte 3 140
Øvre Leiddal 2 436
Øvre Lemme 3 159
Øvre Lid 4 130
Øvre Rekve 2 111
Øvre Rjodo 4 364
Øvre Rong 4 340
Øvre Rykke 3 67
Øvre Skutle 4 73
Øvre Tøn 3 125
Øvre Ullestad 1 202
Øvre Vinjo 3 98
Øvsthus (i Dukstadgrendi) 3 25
Øvsthus (i Raundalen) 3 389
Øyaflòten 3 356
Ålmenningen 1 112 See also Almenningen
Är du säker på att du vill logga ut?