Rasmus Jeppsson

1660?-1729

Rasmus Jeppsson
Född beräknat 1660. Död 10 apr 1729 i Hönsinge, Grönby (M).
Åbo

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1660.

Åbo

Rasmus övertog faderns gård efter dennes död 1690. Levde 1700 på Hönsinge No:2&3, Grönby (M).

Död 10 apr 1729 i Hönsinge, Grönby (M). Dödsorsak: föll av hästen på väg till ett bröllop

I Grönby kyrkbok C:1 1689-1757, sist efter notiserna om flyttade, står att läsa om hur Rasmus omkom i samband med Anders Hanssons bröllop med den 35 år yngre Hanna Persdotter:

"Anno 1729 Andra Påskedag hade Anders Hansson på N. 1 i Grönby
bröllop med sin Unga Hustru i Hemmesdynge. Hos honom
inställa sig några Ryttare, att ge Ähreskott när han med sin
Suite skulle rida Åstad. Nu kom Rasmus Ipsson af Hön
singe ridande till Kyrkjan, och ligger Ryttaren Anders
Nilsson Grönskog innanför Gärdsgården och skiuter just
för näsan af Hästen Hvilken blef sky och sprang så att den
gamle, tunge och siuklige Mannen föll utaf Hästen och slog sig
så att han blef måhllös, och talte aldrig sedan, utan
dödde andra dagen efter."

Är du säker på att du vill logga ut?