Ola Rasmusson

1713-1723

Levnadsbeskrivning

Född 11 apr 1713 på Hönsinge No:2&3, Grönby (M). Döpt 19 apr 1713 i Grönby (M).

Olas far, Rasmus Jeppsson, var gift två gånger och hade en son i vardera äktenskapet med namnet Ola. För att hållas åtskilda fick de tilläggen "den äldre" respektive "den mindre". Denne Ola kallades alltså "Ola den mindre".

Död 8 mar 1723 på Hönsinge No:2&3, Grönby (M). Begravd 17 mar 1723 i Grönby (M). I dödsnotisen står "d 6 Martii dödde i Hönsinge Rasmus Ippssons Son Oluf den mindre, 9 åhr 10 mån".

Är du säker på att du vill logga ut?