Nils Arnfinnson (Ringheim, Finne)

1707-1789

Levnadsbeskrivning

Född 1707.

1736 överlät hans svärfar, Knut Nilsson, halva gården Finne på 1 laup 2 pund 15 mark för 170 riksdaler till Nils och hans hustru Brita. Vid giftet var han trumslagare i det militära.
Död 1789.

Är du säker på att du vill logga ut?