Arngunna Andersdotter (Kvåle)

1856-

Levnadsbeskrivning

Född 1856.
Är du säker på att du vill logga ut?