Sjur Arnfinnson (Rekve)

1839-

Levnadsbeskrivning

Född 1839.

Emigrerade 1880 till USA.

Är du säker på att du vill logga ut?