Anders Åkesson

1631?-1722

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1631.

Sonen Per fick ta över gården Kemlehöjalt, och Anders bodde kvar. Per gifte sig med Pernilla Nilsdotter, men de fick inga barn. Pers bror Bengt hade gift sig med Gunnel Jönsdotter och flyttat till Aggarp, Hörja (L). Detta par fick däremot flera barn och den äldste sonen, Jöns Bengtsson, flyttade till Kemblehöjalt - förmodligen för att hjälpa sin farbror och farfar med skötseln av gården. I 1736 års katekismilängd hade både Anders och Per gått bort och Jöns hade övertagit gården. Levde 1713 i Kemlehöjalt, Vittsjö (L). Levde till 1722 i Kemlehöjalt, Vittsjö (L).

Död 1722 i Kemlehöjalt, Vittsjö (L). Begravd 7 okt 1722 i Vittsjö (L).