Maria Aslesdotter (Store Skiple)

1885-

Levnadsbeskrivning

Född 1885.
Är du säker på att du vill logga ut?