Arngunna Arnesdotter (Nygryten)

1801-

Levnadsbeskrivning

Född 1801.