Guri Arnesdotter (Store Skiple)

1833-

Levnadsbeskrivning

Född 1833.
Är du säker på att du vill logga ut?