Synneva Trondsdotter (Reime)

1815-

Levnadsbeskrivning

Född 1815.
Är du säker på att du vill logga ut?