Hanna Andersdotter

1833-1901

Hanna Andersdotter
Född 15 jan 1833 på Mellan-Grevie No:18 Gatehus, Mellan-Grevie (M). Död 9 okt 1901 i Socknens Fattighus, Mellan-Grevie (M).
Utom äktenskap. Hanna var piga hos åbon Pål Hansson på Vellinge No:36 perioden 1856-1859. Hon var, då Påls hustru Anna Persdotter dog i samband med dottern Annas födelse den 7 juni 1859, den piga som hade varit längst på gården. Någon månad senare avlas Hannas son Andreas, och något senare flyttar Hanna till Håslöv. Andreas föds som oäkta men får efternamnet Pålsson, vilket indikerar att hans fars namn var Pål. Om den biologiska fadern inte erkände barnet som sitt var det annars vanligt att barnet fick patronymikon efter morfadern. Eftersom det inte finns någon Pål i Hannas familj och det inte heller finns någon annan anknytning till någon annan Pål är det rimligt att anta att det är förre husbonden, änklingen Pål Hansson som är fadern.
Utom äktenskap. Enligt Martin Persson (barnbarn till Magnus Andersson) har Magnus Andersson berättat att Magnus far var son till Hanna Andersdotters dåvarande husbonde. Denna hjälpte även till ekonomiskt när Magnus köpte sitt hus på Rabyvägen i Stora Hammar. Av husförhör framgår att Hanna Andersdotter från november 1860 var skriven "Efter socknen", det vill säga att hon inte hade någon anställning på en gård. Nästa anställning fick hon 1861 på Norra Håslöv No:1.9&11, där hon stannade fram till oktober 1862. Husbonden där hette Per Trulsson och hade tre söner, Truls 1839-1888, Ola 1846- och Frans 1853-. Eftersom Frans endast var nio år när Magnus föddes och Truls var död när Magnus köpte sitt hus på Rabyvägen, vilket han enligt husförhör gjorde tidigast 1899, kan det endast vara Ola som är fadern. Det kan tyckas underligt med åldersskillnaden mellan Hanna och Ola där Hanna var 13 år äldre, vilket istället skulle tala för att det var husbonden själv, Per Trulsson, som skulle vara far till Magnus. Men Per dog 1897, två år innan Magnus köpte huset på Rabyvägen.

Levnadsbeskrivning

Född 15 jan 1833 på Mellan-Grevie No:18 Gatehus, Mellan-Grevie (M). Döpt 15 jan 1833 i Mellan-Grevie (M). Faddrar: Metta Olsdotter, Jöns Svensson, Karna Andersdotter.

Noterat i husförhörslängder: "Hanna Andersdotter undergick enskild skrift i Håslöv Kyrka den 25 nov 1860 för brott mot 6:e Budet". "Hanna Andersdotter undergick enskild skrift den 3/8 1862 i Håslöv Kyrka".

Flyttade 5 nov 1848 från Mellan-Grevie No:18 Gatehus, Mellan-Grevie (M) till Västra Värlinge No:2, Bodarp (M). Flyttade 25 okt 1852 till Villie No:6, Lilla Slågarp (M). Flyttade 25 okt 1854 till Västra Grevie No:2&9, Södra Åkarp (M). Flyttade 4 nov 1856 till Vellinge No:36, Vellinge (M). Flyttade 1 nov 1859 till Södra Håslöv No:3&7, Håslöv (M). Levde 2 nov 1860 på Södra Håslöv No:3&7, Håslöv (M). Skriven "Efter socknen" 25 nov 1860. Flyttade mellan 1 jan 1861 och 5 nov 1861 till Norra Håslöv No:1.9&11, Håslöv (M). Flyttade 28 okt 1862 till Mellan-Grevie No:6 Gatehus, Mellan-Grevie (M). Ägde detta gatuhus 1862-1881. Flyttade 3 nov 1881 till Socknens Fattighus, Mellan-Grevie (M). Levde som fattighjon från 1890 till 1901 i Socknens Fattighus, Mellan-Grevie (M).

Död 9 okt 1901 i Socknens Fattighus, Mellan-Grevie (M).

Är du säker på att du vill logga ut?