Britta

1879-

Levnadsbeskrivning

Född 1879. Levde 1900 på Dronningensgate 67, Kristiansand, Vest-Agder fylke, Norge.
Är du säker på att du vill logga ut?