Magnus Baad

(..1385)-(1428..)

Magnus Baad
Född före 1385. Död efter 1428.
Rådman och fogde 1405 i Lund (M). Landsdomare i Skåne.
Gift.
N.N.

Levnadsbeskrivning

Född före 1385.

Rådman och fogde 1405 i Lund (M). Landsdomare i Skåne.

Magnus är omnämnd med olika titlar i 37 dokument under perioden 1405 till 1428. I det sista är han omnämnd som "vir nobilis" = förnäm man. I boken "Ur skånska Båt-släktens häfder" drar man slutsatsen att Magnus således hade adlig värdighet, vilket dock inte är detsamma som att han var adlig. Dokumentet från 1428 berättar om Magnus försäljning av en gård med tre bodar i Maria minor församling i Lund till domprosten Folgerus i Lund. Detta är den enda notering om Magnus egendom som har hittats.

Magnus Baads sigill från perioden 1405-1416 respektive 1419-1424.
Död efter 1428.
Är du säker på att du vill logga ut?