Mattias Vilhelm Brinck

1778-1846

Mattias Vilhelm Brinck
Född 21 sep 1778 i Össjö (L). Död 19 jan 1846 på Bjärnum No:5, Norra Åkarp (L).
Bataljonspredikant 1816 i Västra Grevie, Södra Åkarp (M). Kyrkoherde
Gift 23 apr 1813 i Osby (L). Den 18 april lystes trenne gånger på en dag för Bataillions Predikanten
wid Södra Skånska infanteriregementet
Välärevördige och Höglärde Magister Maurits Wilhelm Brinck och Demoiselle
Beata Elisabeth Billing här i Ousby, i anseende till Skriftlige företedde Order
om uppbrott till tjenstgjöring genast i fält med med bemälte utcommenderede
regemente. Vigde den 23.

Levnadsbeskrivning

Född 21 sep 1778 i Össjö (L).

Bataljonspredikant 1816 i Västra Grevie, Södra Åkarp (M). Kyrkoherde

Flyttade före 1828 till Norra Åkarp (L). Levde 1840 på Bjärnum No:5, Norra Åkarp (L).

Död 19 jan 1846 på Bjärnum No:5, Norra Åkarp (L).

Är du säker på att du vill logga ut?