Pål Månsson

1713-1783

Pål Månsson
Född 1713. Död 30 okt 1783 i Björkeberga hus, Verum (L).
Salpetersjudare

Levnadsbeskrivning

Född 1713.

Salpetersjudare

Levde vid tiden för giftet 1756 i Bröna, Vittsjö (L). Pål var änkling då han gifte sig med Kerstina. I deras vigselnotis Verum CI:2 (1747-1824), fol 157v, står att läsa följande:

"Änklingen uppvist såwäl PrästeAttest ifrån Åkarp hwaruti han säges wara fri
från annat äcktenskaplöfte, så och Boupptäckning och Gåfwobref
påskrifwit af Häradshöfding Carfels 1755 d. 8 oct hwarefter
4 Barn icke bedöms något efter deras Moder [?] fattigdom
och till [?]Boet icke [?] till 1/3dehls betalning på Skulden".

Död 30 okt 1783 i Björkeberga hus, Verum (L). Begravd 2 nov 1783 i Verum (L).

Är du säker på att du vill logga ut?