Truls Larsson

1782-1869

Truls Larsson
Född 25 sep 1782 i Fredshög, Räng (M). Död 11 jun 1869 på Eskilstorp No:12, Lorensdal, Eskilstorp (M).
Rusthållare Kyrkvärd Åbo på Eskilstorp No:12, Lorensdal, Eskilstorp (M).

Levnadsbeskrivning

Född 25 sep 1782 i Fredshög, Räng (M). Döpt 26 sep 1782 i Räng (M). Faddrar: Gertrud , Sven Nilsson, Boel , Bereta .

Rusthållare Kyrkvärd Åbo på Eskilstorp No:12, Lorensdal, Eskilstorp (M).

Flyttade 1808 från Fredshög, Räng (M) till Eskilstorp No:12, Eskilstorp (M).

Gården Lorensdal byggdes på 1820-talet på fastigheten Eskilstorp No:12. Truls Larsson var den första kända ägaren till Lorensdal, och det är troligt att det även var han som lät bygga den. Kanske kan namnet Lorensdal härledas till namnet Lars och dess tyska form Lorens.

Redan i tidigare släktled finns kopplingar till fastigheten i Eskilstorp. På gamla kartor hittar man fastigheten benämnd Eskilstorp 2 & 12. Truls Larssons morfars far nämndemannen Anders Jönsson bodde enligt katekismilängderna på Eskilstorp No:2 under 1700-talets första hälft, och Truls morfar rusthållaren Truls Andersson växte upp där.

Truls Larssons hustru Elna Trulsdotter Båths farfar, Sjunne Hansson Båth, var den första med namnet Båth som bodde på Eskilstorp No:12, vilket framgår av hans bouppteckning 1799.

Elna's far Truls Sjunnesson Båth, gifte sig till Eskilstorp No:14. Enligt 1806 och 1808 års mantalslängder brukas No:12 tillsammans med No:14 av Elnas halvbror Anders Jönsson, men redan 1809 står Truls Larsson som brukare på No:12. Detta kan ha varit ett praktiskt arrangemang inför det förestående giftermålet mellan Truls och Elna 1810. Då Truls och Elna dessutom var kusiner kan man anta att detta äktenskap var arrangerat för att behålla egendomarna inom släkten.

Levde 1831 på Eskilstorp No:12, Lorensdal, Eskilstorp (M).

Död 11 jun 1869 på Eskilstorp No:12, Lorensdal, Eskilstorp (M). Begravd 18 jun 1869 i Eskilstorp (M).

Fotnot

  1. I vigdenotisen står följande: "1810, Febr d 5: vigdes Syskonbarnen Rusthållaren Kyrkovärden Truls Larsson och pigan Elna Trulsdotter, i grund af Kongl Majts nådigsta tillåtelse. LysningsChartan var 24 S banco." I boken "Ur Skånska Båtsläktens hävder" har Lundberg felaktigt tolkat detta som att Truls Larsson skulle vara kusin till Elnas far, och därmed son till Lars Andersson i Vintrie, Bunkeflo. I husförhören för Eskilstorp framgår att Truls Larsson är född på Fredshög, Räng. Fadern var Lars Andersson, rusthållare på Fredshög, och modern Boel Trulsdotter från Eskilstorp. Boel Trulsdotter var halvsyster till Elnas far Truls Sjunnesson Båth, och därför behövde Truls och Elna få Kungl Majts tillstånd till giftermålet.
Är du säker på att du vill logga ut?