Hans Persson Båth

1763-1826

Hans Persson Båth
Född 3 aug 1763 i Gylle (M). Död 21 maj 1826 på Kämpinge No:16, Räng (M).
Åbo på Räng No:6, Räng (M).

Levnadsbeskrivning

Född 3 aug 1763 i Gylle (M).

Åbo på Räng No:6, Räng (M).

Flyttade mellan 1770 och 1772 från Gylle (M) till Hermanstorp No:1, Håslöv (M). I husförhöret 1778 står att han första gången "wist sedel", det vill säga flyttat. Flyttade 1781 till Västra Värlinge, Bodarp (M). Flyttade 1782 till Hermanstorp No:1, Håslöv (M). Levde till 1784 på Hermanstorp No:1, Håslöv (M).

Som ung arbetade Hans Persson i Västra Värlinge, men snart blev han gårdsdräng hos prosten Per Magnus Lovén i Räng. Omkring 1803 köpte Hans hemmanet Räng No:6 där han bodde till 1817, då han sålde hemmanet och återgick i prostens tjänst. Då Hans dog förrättades hans begravning av Nils Henrik Lovén, mera känd som Nicolovius. Hans Persson är även skildrad på ett mycket sympatiskt sätt i Nicolovius bok "Folklivet i Skytts härad", där han är mycket frekvent omtalad.
Hans beskrivs i boken som en vacker, reslig figur, med hög panna, ljust, benat hår, öppen blick samt alltid ett glatt och vänligt utseende. Han var prostens stora favorit och var å sin sida övertygad om, att någonting så förträffligt som hans prost fanns inte på jorden. Han var i hög grad god och rättskaffens, men blev rasande om han upplevde att någon förnärmat hans husbondsfolk.
Hans var också en person som försökte göra livet både underhållande och lärorikt för människorna på prästgården, han sjöng eller läste bibeln, eller berättade spännande sagor under de mörka vinterkvällarna. Från och med husförhören i Räng 1813 skrivs han felaktigt som född 12 jun 1763. Hans Persson använde inte släktnamnet Båth.

Levde 1813 på Räng No:6, Räng (M). Levde 1824 på Kämpinge No:16, Räng (M).

Död 21 maj 1826 på Kämpinge No:16, Räng (M).

Är du säker på att du vill logga ut?