Johan Fredrik Bååth

1870-1953

Johan Fredrik Bååth
Född 19 feb 1870 i Norrköpings Hedvig (E). Död 26 dec 1953 i Helsingborgs Maria (M).
Domare Borgmästare i Helsingborg (M).
Notis i samband med 60-årsdagen, publicerad i Veckojournalen 16 feb 1930.

Levnadsbeskrivning

Född 19 feb 1870 i Norrköpings Hedvig (E). Döpt 9 mar 1870 i Norrköpings Hedvig (E).

Domare Borgmästare i Helsingborg (M).

Johan avlade hovrättsexamen 1894. Han tjänstgjorde i Stockholms rådhusrätt och i Svea hovrätt. 1909 blev han hovrättsråd och 1910 revisionssekreterare vid Svea hovrätt.

Under åren 1911-1936 var han borgmästare i Helsingborg. Under 1910-talet var det hårda tider i Helsingborg, det var svält och armod. Johan var en framsynt man, och insåg att staden var dålig på att ta tillvara de egna resurserna. Han tog därför initiativ till att bilda Hälsingborgs trädgårdsförening. I början av november 1916 utfärdade han en skriftlig kallelse till ”intresserade att möta till sammanträde å Rådhuset fredagen den 17 november för att överlägga om frågan om bildande av en förening för att befordra intresset för trädgårdsskötsel i Hälsingborg”.Det var stor uppslutning vid mötet, och borgmästaren utsågs att leda förhandlingarna. Han öppnade mötet med att påminna om att Skåne ju var trädgårdsodlarnas land framför alla andra bygder i Sverige, att mycket redan gjorts med att åtskilligt fanns kvar att göra. ”Särskilt vore det i dessa den nu rådande och alltmera hotande bristens tider av största vikt att tillgodose och befrämja de små trädgårdsodlingarna, vilka ofta försummas men vilka rätt skötta skulle kunna lämna ett avsevärt bidrag till folkförsörjningen.”Sålunda bildades Hälsingborgs Trädgårdsförening 1916, tack vare Johans initiativ, och han såg till att det bildades odlingslotter runt om i Helsingborg. Då Trädgårdsföreningen firade 100-årsjubileum 2016 ville man på Helsingborgsmuseet Fredriksdal uppmärksamma detta. Som en del i ”Historien får liv” – Fredriksdals kända dramatiseringar av historiska händelser och skeenden – kunde man få se borgmästaren i hjälterollen i skådespelet.

Levde vid tiden för giftet 1903 i Hedvig Eleonora (AB). Levde mellan 1913 och 1919 på Skeppet No:9, Drottninggatan 146, Helsingborgs stadsförsamling (M). Flyttade 1925 till Porslinsbruket No:1. Mattias Gülichs gata 11, Helsingborgs stadsförsamling (M). Flyttade 1946 till Munken No:1, Rektorsgatan 5, Helsingborgs Maria (M).

Död 26 dec 1953 i Helsingborgs Maria (M). Begravd på Pålsjö kyrkogård, Helsingborg (M).