Jakob Kjell Bennet

1761-1837

Levnadsbeskrivning

Född 9 okt 1761 på Rosendal, Kropp (M). Döpt 13 okt 1761 i Kropp (M).

Kommendant 1833 på Varbergs fästning, Varbergs slottsförs (N). Överstelöjtnant, Riddare, Baron

Släkten Bennets män bestod nästan uteslutande av militärer. Jakob Kjell blev redan vid 9 års ålder inskriven i Södra skånska kavalleriregementets rullor samt vid 15 år utnämnd till kornett. Han avancerade till major, tog 1802 avsked, men kvarstod i arméen. 1805 blev han riddare av Svärdsorden.

Han innehade sätesgården Stjernarp i Halland 1806-1808.

Vid början av kriget 1813 återinträdde han i aktiv tjänst vid förenämnda regemente, erhöll 1816 överste-löjtnants avsked och utnämndes till kommendant på Warbergs fästning, där han avled 1837.

Han var gift med Wilhelmina Charlotta. Efter ett 22-årigt äktenskap, som välsignats med 7 barn, vilka alla då levde, blev makarna lagligen skilda. Han gifte sig åter, nära 62 år gammal, med Martina Bååth.

Död 6 feb 1837 i Varberg.

Är du säker på att du vill logga ut?