Cecilia Ulrika Laura Lovisa Bååth

1857-1920

Cecilia Ulrika Laura Lovisa Bååth
Född 1 mar 1857 i Malmö garnisonsförsamling (M). Död 20 jul 1920 i Hedvig Eleonora (AB).
Författare
Gift 11 maj 1877 i Lunds domkyrkoförsamling (M). Vigselförrättare brudgummens far kontraktsprost Lars Paulus Holmberg.

Levnadsbeskrivning

Född 1 mar 1857 i Malmö garnisonsförsamling (M). Döpt 24 mar 1857 i Malmö garnisonsförsamling (M).

Författare

Cecilia var verksam vid Tärna folkhögskola utanför Sala i Västmanland. Hon startade tillsammans med sin man Teodor Holmberg den kvinnliga folkhögskolan där 1881.

Hon gav ut flera sångsamlingar. Hon finns även representerad i svenska psalmboken (nr 286 i 1986 års utgåva), med texten till "Härlig är jorden", en översättning till svenska av Bernhard Severin Ingemanns text.

Cecilia började sin litterära bana som översättare, men från mitten av 1880-talet gav hon också ut reseskildringar, noveller, uppsatser och populärhistoriska arbeten. 1891 publicerade hon en biografi om Karl XV, "Carl XV som enskild man, konung och konstnär". Biografin kallas "panegyrisk" i både Svenskt biografiskt handlexikon och Nordisk familjebok.

1904 fick hon medaljen Litteris et Artibus (lat. för vetenskap och konst). Det är en kunglig medalj instiftad 1852/1853 av kronprins Karl, sedermera Karl XV. Den utdelas sedan 1860 för "framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur".

Cecilia grundade 1909 Svenska riksförbundet för sedlig kultur, och var också initiativtagare till att man i Sverige firade mors dag första gången 1919.

AW. Lundberg tillägnade boken "Ur skånska Båt-släktens häfder" till Cecilia.

Bibliografi: - Björnstjerne Björnson som diktare, politiker och personlighet (1885) - Sydskånska teckningar (1886) - Frihetens sångarätt i Sverige på 1840-talet (1889) - Carl XV som enskild man, konung och konstnär (1891) - Giuseppe Garibaldi (1892) - Spillror (1894) - Charles George Gordon, en lifsbild (1894) - Kampen mot negerslafveriet, ett blad ur Amerikas historia (1896) - När seklet var ungt, berättelse från det gamla Lund (1897) - Pepita och andra berättelser (1899) - I häfdernas hall (1900) - Sjömanshemmet i Calcutta (1900) - En svensk storman. F. B. von Schwerin (1901) - Schiller, en lefnadsteckning (1905) - Far och Son: Ett hems historia (1907) - En svensk flickas dagbok under krigsfångenskap i Ryssland 1808-1809 (1912)

Död 20 jul 1920 i Hedvig Eleonora (AB).

Namn som gift: Cecilia Bååth-Holmberg.