Sven Trulsson

1798-1841

Levnadsbeskrivning

Född 19 dec 1798 i Hököpinge (M).

Skolmästare

Levde 1829 på Stora Hammar No:19, Stora Hammar (M). Flyttade 1831 till Fosie No:23, Skolhuset, Fosie (M).

Noterat i husförhörslängd: "Anmälde i Domkapitlet för osämja d. 22/11 1839. Sammenflyttade åter i April 1840. Insatt å Malmö Hospital den 7/5 1834 för vanvittighet.

Död 8 jul 1841 i Fosie (M). 1) Dödsorsak: Självmord genom hängning på Malmö Hospital

Han ändrade sitt namn till Sven Trulsson Winquist i samband med flytten till Fosie 1831.

Fotnot

  1. "Afhänt sig lifwet medelst hängning å Malmö Hospital, dit han insattes som vanföring d. 7/5 1841. Begrafning i Stillhet enl Kämnärsr. Utfattig."
Är du säker på att du vill logga ut?