Reinhold Gustav Toll

1687-1751

Levnadsbeskrivning

Född 14 aug 1687 i Ösel.

Överstelöjtnant

Reinhold Gustav satt som krigsfånge i Sibirien i över 13 år innan han 1722 flyttade till Skåne. Att han flyttade till Skåne berodde på att han före kringsfångenskapen blivit premiärkornett vid Norra Skånska Kavalleriregementet. Han återinträdde i tjänst där som löjtnant och tillträdde kornettbostället Tostarp söder om Herrevadskloster.

Död 7 nov 1751 i Kärrbo (U). Han avled i Kärrbo, på väg tillbaks efter ett besök på Ösel. Begravd 13 nov 1751 i Kärrbo (U).