Nils Jönsson

1783-(..1839)

Levnadsbeskrivning

Född 14 maj 1783.

Sockenskräddare

Levde vid tiden för giftet 1809 i Hagahuset, Fulltofta (M). Levde 1810 i Kvesarums trädgårdsmästarehus, Södra Rörum (M). Levde 1813 på Ryttarehuset, Ludvigsborg, Fulltofta (M).

Död före 1839.

Är du säker på att du vill logga ut?